HOME
LISTA

030     Hällnäs - Bastuträsk

FÖREGÅENDE
  (Hällnäs) - Bastuträsk
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km  Höjd Från NoteringHls (Hällnäs) v 904,6 244 1894-08-06

stn, †G 1977-09-01, †1995-06-12, *P 2006-01-08, †P 2008-06-15; ansl statsbanan Hällnäs– Storuman; IS

Hlss Hällnäs sjukhus 905,8 251 1969-06-01

hpr, †1975-06-01; <1947-06-09 Sanatoriet, <1969-06-01 Hällnäs sanatorium

Hlss Hällnäs sanatorium 905,8 251 1947-06-09
Strt Sanatoriet h 905,8 251 1936
  Sanatorieväxeln 905,9 253 1926 ssp, BI 1935
Sbrå Sjöbrånet 912,0 228 1944 hpr, †1967-09-24
Yttersjön h 917,3 245 <1900

hlp, stn 1917-05-01, †G 1971-06-01, †1975-06-01

Brns Brännäs h 924,0 248 1936 hpr, †1965
Etk Ekträsk h 931,0 257 1894-08-06 stn, †P 1975-06-01, †1989-04-01; IS
Renån   933,7 252 1911 lp, BI 1919
Luä Lubboträsk v 940,6 280 1894 mtmp, ts 1909, stn b1930t, †1967-09-24; IS
Sin Sikån 945,0 253 ~1912 lp, †1919
  Skorvbäcken   945,0 253 ~1902 hp, †~1910, *2009-09; virkesterminal; GS
Svb Skorvbäcken v 945,2 253  

vt, BI ~1965

Skorfbäcken 945,2 253
Åst Åsträsk h 947,9 260 1894-08-06 stn, †G 1971-06-01, †1975-06-01; IS
Rså Risån 951,4 249 1911 lp, †1922
Kaä Kattisträsk 956,9 267 1959-06-31 mtmp, ts 1909; IS
Låö Långvattnet   956,9 267 1909
Låö Långsjön 956,9 267 1894
Mls Melsliden 957,1 267 1920

hp, †1967-09-24

Jot Jonsträsk 966,4 250 1996-12-08 avx, I infogad i Bastuträsk stn 1997-08-25
Bst Bastuträsk h 968,3 243 1894-06-08

stn, †G 1997-10-06; ansl statsbanan Bastuträsk–Skelleftehamn; PS


Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
   
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-09 Rolf Sten