HOME
LISTA

026     Mellansel - Vännäs

FÖREGÅENDE
  (Mellansel) - Vännäs
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringMsl (Mellansel) h 736,8 64 1891-10-01

stn, †G 1997-06-09; ansl statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik; PS

Moälven   737,7 bro 150 m
Moän Moälven N 738,5 65 1995-06-26 avx, BI 1995-09-25
Ytsl Yttersel 738,9 1977-04-25

grp 1977-04-25, BI 2000-08-22; utbruten ur Mellansel stn.    <~1918 Yttersels grustag; sign Gegr

Gegr Gottne grustag 738,9 68 1911

grp, I infogad i Mellansel stn ~1963; <~1918 Yttersels grustag; sign Gegr

Ge Gottne h 741,1 89 1891-10-01

stn, †P 1967-09-24, †1974-06-17; IS

Bjö Björnsjö h 752,0 166 1893

mtmp, hp <1900, stn 1919-05-01, †G 1966, †1975-06-01; IS

Ldg Leding h 757,2 172 1929

hp, †1969-06-01

Bj Björna h 761,6 143 1891-10-01 stn, †G 1974-06-17, †1975-06-01; IS
Gide älv 761,9 bro 105 m
Stormyrans dytag 768,9 202 1911 ssp, BI <1929
Mat Mattarbodum h 769,0 202 1931 hp, †1967-09-24
Långviksmons grusgrop 772,8 204 1911

grp, BI <1930

Lmn Långviksmon h 772,9 206 1896-06-15

hp, hlp ~1930, stn, †P 1975-06-01, †1989-05-28; IS

Mvt

Movattnet

776,6 179 1922 mtmp, ts 1903-06-15, BI 1937
Långvattnet 776,6 179 1873
Lnv Långvattnet 777,8 180 1990-10-15 avx, stn 1990-11-21; IS
Mvt Movattnet 778,3 183 1938

hpr, †1940

Ökvt Ökvattnet h 780,8 211 1941 hpr, †1945
Thö Trehörningsjö v 787,2 180 1891-10-01 stn, †G 1974-06-17, †1975-06-01; IS
Vicktjärns dytag 791,1 205 1911

ssp, BI <1929

Vsö Västansjö 796,9 159 1893 mtmp, ts 1902, BI 1919
Lögde älv 799,7 bro 124 m
Nrs Norrfors v 800,1 145 <1900 hlp, stn 1917-01-01, †P 1975-06-01, †1980-06-16; IS
Grns Grönnäs v 805,9 199 1938 hpr, †1945
Brs Brattsbacka v 810,8 173 1893 mtmp, lp <1900, hlp 1916-05-01, stn, †G, †1969-06-01; IS
Oxm Oxmyran 813,2 176 1994-05-27 avx, fp 1995-10-28; IS
Nsj Nyåkersjön h 816,6 160 b1940t hpr, †1948-01-01; gamla linjen
Nsj Nyåkersjön h 816,6 160 1891 vt, BI 1973; gamla linjen
Glödberg 817,0 tunnel 1680 m 1995; vid linjeomläggning
Nyå Nyåker v 818,2 176 1891-10-01 stn, †G 1989-05-28, †1996-06-10; gamla linjen; IS
Lil Lillslätt 821,8 125 1994-05-23 avx, BI 1994-09-19; gamla linjen
Öä Öreälv 822,2 119 1994-09-19
Öre 822,3 117 1917 ssp, BI 1919
Öre älv 822,4 bro 361 m
Tbs Tallberg S 824,2 130 1980

avx, BI 1981

Tlb Tallbergsliden v 824,6 136 1929 hp, †1965
Snögalleri S 824,6 136 ~1891

40 m, BI ~1945; hopbyggt med gamla Tallbergstunneln

Tallberg gamla 1891 tunnel 140 m, U 1981-06-15; oklart läge till Tallberg nya
Snögalleri N ~1891 42 m, BI ~1945; hopbyggt med gamla Tallbergstunneln
Tallberg tunnel 826,3 1981-06-15 298 m; vid linjeomläggning
Hbä Högbränna v 827,8 177 1920t hp, †1966-05-22, ts 1964; IS
Hbä Högbränna 828,0 1893

mtmp, ts 1909, mtmp, ts 1939, mtmp 1953, ts 1957, BI 1964; ersatt av Högbränna ts

Pustberg tunnel 829,2 1995 380 m; vid linjeomläggning
Hsö Hörnsjö h 834,6 143 1891-10-01 stn, †P 1975-06-01, †1977-10-01; IS
Sva Svartlund v 841,1 165 1929 hp, †1952
Ötld Östanlid h 843,5 174 1938 hp, †1965; <1939 Östanbäck
Londons dytag 847,0 149 1911 ssp, BI <1929
Dgm Degermyr h 847,2 149 1940-05-15 mtmp, td 1909, stn 1917-04-01 (ej godstrafik),*G 1923, †1967-09-24, †1977-10-01 IS
Pby Pengsjöby 847,177 149 1928
Lno London 847,177 1893
Klö Klintsjö v 849,9 125 1929 hp, †1965
Pångån 850,0 123 1893 vt, BI 1897
Pgå Pengå v 853,8 96 1929 hp, †1965
Nyby grustag 854,7 87 1891 grp, BI 1892
Umeälven 855,0 bro 190 m
Vns Vännäs h 857,0 89 1891-10-01 stn; triangelspår; ansl statsbanan Vännäs–Umeå–Holmsund; FS
Wännäs

Ur historiskt perspektiv tillhör den här bandelen Norra stambanan. Läs mer  HÄR

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
 
Övrig information
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad 2020-02-07 Rolf Sten