HOME
INDEX

165     Avesta/Krylbo - Storvik

FÖREGÅENDE
LISTA
(Avesta/Krylbo) - Jularbo - Fors - Morshyttan - Horndal - Byvalla - Storvik
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringAvky (Avesta Krylbo) 160,685 80 1988-05-29 stn; ansl stambanan Krylbo - Mjölby, Krylbo - Norbergs Järnväg, KNJ, Södra Dalarnas Järnväg, SDJ; FS 
Avc Avesta C 160,700 80 1986-06-01 stn; ; ansl stambanan Krylbo - Mjölby, Krylbo - Norbergs Järnväg, KNJ, Södra Dalarnas Järnväg, SDJ; FS 
Ky Krylbo h 160,700 80 1873-12-01 stn
  Dalälven   161,600   bro 191 m
Ju Jularbo h 164,898 75 1876-10-01 stn, hlp 1966, lp 1967-05-28, I stn 1971-11-29, † 1985-01-01; ansl JMJ; IS
Dka Dicka h 168,600 82 1928 hp, † 1967-05-28
Fs Fors h 171,232 73 1875-10-01 stn, † P 1970-06-01, *P 1995-01-09; FS
Mrs Morshyttan v 178,918 98 1875-10-01 stn, † P 1970-06-01, † 1977-06-01; ansl NMJ; IS
Tys Tyskbo h 182,100 107 1931-05-15 hp, † 1970-06-01
Hlr Horndals bruk 183,785 124 1995-01-09 hp; PH
Hl Horndal v 184,746 131 1875-09-06 stn, † P 1970-06-01; ansl NsHJ; GS
By Byvalla 189,703 135 1875-10-06 stn, I ssp 1965-05-30, I ts 1971-10-12; ansl BLJ; IS
  Lönnmora grusgrop   192,500 149 <1916 grp, † ~1918; IS
Dgn Dalgränsen h 194,263 139 1921 stn, T hp 1966, † 1970-06-01
Bgå Baggå 194,263 139 1897 hp, stn ~1918, T hlp 1957,
Bgh Bagghyttan h 197,600 111 1944 hp, † 1967-05-28
  Sveden   197,800 111 1879 ssp, BI 1883
Bdgn Bodåsgruvan v 199,100 101 1951 hp, † 1970-06-01
Hästbo 201,800 89 1875-11-06 stn  , † P 1970-06-01; IS
Åsh Åsmundhyttan v 205,200 92 1929 hp, † 1970-06-01
Tså Torsåker h 209,410 70 1875-09-06 stn, † P 1970-06-01, † 1971-05-23; hamnspår
Thorsåker    
Tså Torsåker   209,600 70 2003-08-18 stn,  *P ; PS
Ätb Ältebo 212,300 85 1944 hp, † 1970-06-01
Ttp Toretorp 215,400 70   1877 ssp, lp 1889, BI 1984-11-19, † 1985-06-02; småbana Gästrike Hammarby.
      216,500   1875 port 12 m, under GDJ, BI 1995-06-18
Sv (Storvik) v 218,514 72 1875-09-06 stn, † G 1989-10-01; ansl Gävle - Dala Järnväg, GDJ. ; PS


 

 Ur historiskt perspektiv tillhör den här bandelen Norra stambanan. Läs mer  HÄR
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

 


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad 2017-11-21 Rolf Sten