Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Norra stambanorna The main northern lines

Av Rolf Sten

Banprofil Bastuträsk - Boden - (Morjärv)
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient Bastuträsk - Boden - (Morjärv)
Banprofilen kommer från Statens Järnvägars minnesskrift 1906


 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
nsb_profil_05..html senast uppdaterad 2004-12-12