HOME
INDEX

167     Storvik - Holmsveden

FÖREGÅENDE
LISTA
(Storvik) - Ockelbo - (Holmsveden)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringSv (Storvik) v 218,514 72 1875-09-06 stn, † G 1989-10-01; ansl Gävle - Dala Järnväg, GDJ., Godsstråket genom Bergslagen; PS
  sidospår   219,900 69 ~1935 ssp, BI
Åh Åshammar v 225,868 97  1876-11-01 stn, † P 1968-05-12, † 1976-12-01; IS
  Digerbäcken   230,500 101 1919 ssp, BI
Jb Järbo h 234,823 107 1876-11-01 stn, † P 1968-05-12, † 1988-01-01; IS
  Murholmen   241,900 125 1919 ssp, BI
Msn Medskogsheden v 245,200 117 1912-05-01 stn, T hlp 1956, † G, † 1966-05-22, Port under småbanan Nyåbron–Höstfäbodarna 1916 (sidobana DONJ), BI ~1955
Heden 245,200 117  1909-01-01 stn
 

Nyfäboda

  245,200 117 1876 hp, hlp ~1895
Hön Hammarsjön 251,600 104 1930 hp, † 1966-05-22
Ob Ockelbo h 256,952 78 1876-11-01 stn, † G 1989-10-01; ansl DONJ; PS
  port under DONJ   257,800   1895 BI ~1972
  Mo grusgrop   261,300 104 1877 grp, BI
Mog Mo grindar v 263,081 110 1928 hp, † 1967-05-28
  Mo   263,000 116 1879 lp, † ~1895
Mog Mo grindar   263,100 116 1969 ts; IS
Heö Hedsjön v 268,329 136 1877 mtmp, stn ~1918, † G, † 1966-05-22, BI 1997-09-29
Döl Döljebro 269,300 1996-09-08 avx, BI 1997-08-04, ts 1997-09-29; IS
Lb Lingbo h 274,413 95 1877-11-01 stn, † P 1969-06-01, † 1973-03-01; *P 1985-06-02, BI 1998-10-19; på gamla linjen
Lb Lingbo   274,600 105 1998-10-19 hp; på omlagda linjen; PH
Såd Slåttlandet 275,500 1998-10-19 ts, BI 1999-10-24
Lbgrp Lingbo grp 277,200 104 1877 Lingbo grusgrop, grp, BI 1969; fd Lingboås grusgrop; sign Lb grp, Lbgr
  Gårdsjösundet bro   280,600    bro 248 m
Sät Skogsnäset 280,800 100 1899-07-01 lp, † 1920t, BI 1942
Säng Sagänge 282,700 1998-10-16 avx, BI 1999-10-18
Hdn (Holmsveden)   284,100 87 1985-06-02 *P; PS
Hdn (Holmsveden) h 284.273 87 1877-11-01 stn, † 1969-06-01

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Tåg, 1999 nr 1
Tåg, 1999 nr 3
 
Övrig information
Mer om Norra stambanan finner du här! (öppnas i nytt fönster)

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-02-06 Rolf Sten