HOME
INDEX

168     Holmsveden - Bollnäs

FÖREGÅENDE
LISTA
Holmsveden - Kilafors - Bollnäs
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHdn Holmsveden h 284,273 86 1877-11-01

stn, † 1969-06-01

Rbo Röstbo v 291,300 94 1878 mtmp, stn 1906, *P 1918-01-01, T hlp 1956, † G, † 1966-05-22
Ltj Lilltjära 296,820 55 1929 hp, † 1967-05-28
      296,900  ~1968 ssp; IL
Sbo Sibo 298,315 51 1907-07-18

lp, BI 1969, † 2000-06-13; I uppdelad på Sibo S och Sibo N ssp, T godstrafikalt kvar från 1969

Sbo S

Sibo S

298,360 51 1969

ssp, BI 2004-06; I signalteknisk del av Sibo lp

Sbo N Sibo N   298,360 51 1969 ssp, BI m1980t, I signalteknisk del av Sibo lp
Kls Kilafors v 300,207 58  1878-09-23 stn, †G 2007-01-01; ansl statsbanan Kilafors– Söderhamn; PS
Kilafors nedre 302,207 1879-06-06 ssp 2 km, BI 1900t; hamnspår; vid bispår från Kilafors stn
Nty Norrfly h 304,100 51 1929 hp, † 1968-05-12
Gra Granbo h 307,300 70 1899 mtmp, stn 1915-05-01, T hlp 1961-10-01, T hp 1964, I hp 1965-03-15, † 1968-05-12
  Lenninge   312,200 58 1894

mtmp BI 1902

 

Voxsäter

  312,200 58 1878

mtmp

Lge Länninge h 312,800 61 1880 lp, hlp ~1895, hp ~1910, † 1959-09-01
Bn (Bollnäs) h 317,247 57 1878-09-23stn; ansl DHdJ; FS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 
Övrig information
Mer om Norra stambanan finner du här! (öppnas i nytt fönster)
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-02-07 Rolf Sten