HOME
INDEX

163     Uppsala C - Avesta/Krylbo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Uppsala C) - Uppsala N - Heby - Sala - Avesta/Krylbo
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringU (Uppsala C) v 65,880 7  1866-09-20 stn ansl SRJ; hamnspår; ramp 1435>891, Uppsala; FS
  Fyrisån   67,300     bro 80 m
Una Uppsala N v 67,841 11 1912-12-01 stn, † P 1964-05-31, † 1991-04-01; under
Uppsala C ställverk; ansl UEJ; IS
Unan Norra Uppsala N   68,700 12 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning västerut
  Husbyborg   69,400 17 <1934 ssp, BI; ej officiellt namn; omformarstation
Kia Klista   73,000 26 1938 abo, † 1959-05-31; fd Klistad (Ksd); enbart körriktning västerut
Böj Börje h 73,400 26 1904-09-20 hp, hps 1910t, † 1966-05-22
Bnas Södra Brunna   78,100 28 1938 abo, † 1959-05-31; enbart körriktning österut
Bna Brunna 78,789 28 1902-05-01 stn, † P 1966-05-22, † 1967; IS
Vänge 78,789 28   stn
Wänge 78,789 28 1873-08-04 stn
Åbo Ålbo 83,400 35 1950-06-10 hp, † 1965-05-30
Åln Ålandsdal v 86,100 34 1922-10-01 stn, † G 1964, † 1966-05-22, BI 1971-05-17
Ål Åland 86,100 34 1873-08-04 stn
Jla Järlåsa h 91,718 59 1907-06-01 hlp, stn ~1918, † P 1966-05-22, † 1971-06-01; IS
Vi Vittinge h 99,800 58 1873-08-04 stn, † P 1966-05-22, † 1971-06-01, I ssp 1987-05-31, BI 1990-11-29
Wittinge  
Morgongåva v 106,531 61 1873-08-04 stn, † P 1966-05-22, † 1989-10-01, *P 2001-08-20; småbana Morgongåva–Molnebo; PS
Morgongåfva 106,100 61    
Hy Heby 113,010 52 1873-08-04 stn, † P 1966-05-22, I lp 1987-05-31, † 1996-03-01, *P 1997-06-29; PL. Anslutning EHRJ
Ist Isätra v 119,510 60 1919-01-01 stn, † 1966-05-22; IS
Sl Sala v 127,904 52 1873-09-11 stn, †  G 1997-06-09; ansl SWB och SGGJ; PS
Jdl Josefsdal h 129,200 56 1925 lp, † 1965-05-30, BI 1971
Slk Silvköparen v 134,100 73 1934-05-15 hp (säsong), † 1964-05-31
Bdo Broddbo v 138,104 88 1873-12-01 stn, † P 1968-05-12, † 1971-06-01; IS
Vxft Växel 143 143,700 93 1977-11-03 ssp, BI 2002-09-09; oljelager
Sms Sjömossen 147,100 91 1918-09-09 lp; † 1927
Ry Rosshyttan h 150,072 99 1873-12-01 stn, † P 1968-05-12, † 1971-06-01; IS
Btv Betvallen h 153,400 102 1873 grp, BI 1953
Bvn Brovallen h 155,000 103 1873-12-01 hp, † 1967-05-28
Avky Avesta Krylbo 160,685 80 1988-05-29 stn; ansl stambanan Krylbo - Mjölby, Krylbo - Norbergs Järnväg, KNJ, Södra Dalarnas Järnväg, SDJ; FS
Avc Avesta C 160,700 80 1986-06-01 stn.
Ky Krylbo h 160,700 80 1873-12-01 stn.
 
 Ur historiskt perspektiv tillhör den här bandelen Norra stambanan. Läs mer  HÄR
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

 TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-21 Rolf Sten