Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to "rullande" main page
Retur till "rullande" inneh?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny Sernfalk

 
Bakgrund: Följande data är insamlade från många olika källor: privatpersoner, arkiv, originaldokument, tryckta handlingar och tidigare publicerade uppgifter från olika forum. Ett stort tack riktas till alla c:a 50 personer som bidragit med uppgifter. Ett särskilt tack riktas även till Bengt Dahlberg och Thomas Tell som bidragit med en större mängd historisk data. På lång sikt är målsättningen att publicera data på samtliga SJ ånglok. Sidan kommer att uppdateras löpande. Bilderna som förekommer på dessa sidor får inte spridas vidare utan respektive fotografs tillstånd.
Om du som läser har någon kompletterande information om något lok och vill dela med dig av denna, hör av dig till: c.sernfalk@telia.com


Observera att nedanstående förteckning kompletteras löpande!

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på önskat loknummer. Make your choice and click at the engine No.

Ångloken nummer 75 - 692   Ångloken nummer 720 - 1870
Nummer Littera Namn/Övrigt   Nummer Littera Namn/Övrigt
1 Bb Westergötland   720 K3  
75 Aa Göta   730 Ka -
93 Gc Jernsida   732 Ka -
198 Ca Breda   735 Cc -
202 Da1 Aspen   900 E  
347 Da2 -        
384 Kc5 -        
390 Kd -   914 K4  
394 Kd -        
429 Kd -   1774 C7 fd NOJ 57 - BJ 51
456 Kd -   1801 A6 fd SDJ H3 17
496 VKBg  fd SHJ 12   1804 A7 f d DJ h3 10
576 N -   1806 A8  fd BJ H3s 110
624 Kf2 -   1807 A8 fd BJ H3s 111
641 N -   1808 A8 fd BJ H3s 112
649 Mb -   1809 A8 fd BJ H3s 118
692 Kd -   1814 C7 fd BJ 52
        1827 E4 fd BJ N3 66
        1828 E4 fd BJ N3 67
        1837 G8 fd GDJ 53
        1845 G10 fd GDJ N3 61
        1846 G10 fd GDJ N3 62
        1849 E11 fd BJ M3s 119
        1850 E11 fd BJ M3s 120
        1851 E11 fd BJ M3s 121
        1852 Ka3 fd BJ D 42
        1853 Ka3 fd BJ D 43
        1854 Ka3 fd BJ D 47
        1855 Ka3 fd BJ D 48
        1856 Ka3 fd BJ D 49
        1865 L28 fd HNJ Ea2 15
        1870 L31 fd GDJ 42
        1895 S5 fd BJ Y3 106


To page top

Return to "Rullande" main page

Retur till historiskt "Rullande" innehållsförteckning
© Rolf Sten
index..html senast uppdaterad 2007-09-21