Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden


WLJ,
Woxna - Lobonäs Järnväg

av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Make your choice and click at the red arrow
Till historik Förhistoria (Pre-history) (2003-01-29)
Till koncessionsansökan Koncessionsansökan (Apply for koncession) (2003-01-29)

Till koncessionsansökan
Järnvägen byggs och invigs (Construction of the railway) (2003-01-29)
Till banan Banan (The line) (2003-01-29)
Till Stationer & lastplatser Stationer, lastplatser  (Stations) (2003-01-29)
Till trafiken Trafiken (Traffic) (2003-01-29)
Till Rullande materiel Rullande materiel  (Rolling stock) (2003-01-29)

Till nedläggningen

Nedläggningen (Closed down) (2003-01-29)

Till kartan

Karta (WLJ map) (2003-01-29)

Till tidtabell

Tidtabell 1930 (Timetable 1930) (2003-01-29)

Till banprofil

Banprofil (Line gradient) (2003-01-29)

Engine No 2 at the bridge over Vinströmmen
Vinströmsbron. Lok nummer 2 med persontåg mot Lobonäs har stannat för fotografering. Närmast loket går ångfinkan WLJ F12 efter denna syns vagnen BCD 3. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

 
  Nästa sida

 

Return to History an page narrow gauge railways
  Returtåg till historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
wlj.htm senast uppdaterad 2007-06-28