Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1886
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Stambanan genom Norrland. Den 65 kilometer långa bandelen Ragunda - Långsele - Sollefteå öppnades för allmän trafik 1 oktober. Därmed var hela stambanan genom Norrland, Storvik - Ånge och Bräcke - Sollefteå öppnad för allmän trafik.

- Statsbanan Karlberg - Värtan. Det 1 kilometer långa sidospåret Albano - Värtan öppnades för godstrafik 1 januari.

- Statsbanan Sundsvall - Torpshammar. Den smalspåriga, 1067 mm, Sundsvall - Torpshammar inköptes av staten 1 januari 1885 och byggdes om till normalspårig, 57 kilometer, under 1886. Hela den normalspåriga sträckan öppnades för allmän trafik 12 juni

- Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund. Den 18 kilometer långa bandelen Bergvik - Söderhamn - Stugsund öppnades för allmän trafik 17 maj. Sträckan Bergvik - Söderhamn var före detta den smalspåriga Söderhamns Järnväg, 15 kilometer spårvidd 1217 mm, vilken var inköpt av staten och ombyggd till Normalspår.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Kristianstad - Immelns Järnväg, KIJ. Den 16 kilometer långa bandelen Immeln - Sibbhult - Glimåkra öppnades för allmän trafik 1 september. Provisorisk trafik hade startat Immeln - Sibbhult redan 18 maj

- Malmö - Trelleborgs Järnväg, MTJ. Den 29 kilometer långa järnvägen Trelleborg nedre - Södervärn öppnades för allmän trafik 28 april.

- Kristianstad - Åhus Järnväg, CÅJ. Den 17 kilometer långa järnvägen mellan Kristianstad - Åhus hamn, öppnades för allmän trafik 19 maj. CÅJ uppgick 1 januari 1906 i Kristianstad - Hässleholms Järnvägar, CHJ.

- Malmö - Billeholms Järnväg, MBJ. Den 60 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 18 september. Provisorisk godstrafik hade då pågått Kävlinge - Teckomatorp sedan september 1885.
MBJ såldes till staten 1 januari 1896 för att bli en del i Västkustbanan.

- Lund - Kävlinge Järnväg, LKJ. Den 11 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 22 september. Provisorisk godstrafik hade då pågått Lund - Lackalänga sedan maj. LKJ uppgick i Lund - Trelleborgs Järnväg, LTJ, 1 januari 1903.

- Mellersta Hallands Järnväg, MHJ. Den 75 kilometer långa järnvägen Halmstad - Varberg öppnades för allmän trafik 19 september.
MHJ såldes till staten 1 januari 1896 för att bli en del i Västkustbanan.

- Hörby - Tollarps Järnväg, HyTJ, Den 25 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 16 november. Järnvägen uppgick i Östra Skånes Järnvägar 1 juli 1898.

- Hästveda - Karpalunds Järnväg, HKJ. Den 36 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 16 november. Järnvägen uppgick i Östra Skånes Järnvägar 1 juli 1898.

- Laxå - Röfors Järnväg. Den 6 kilometer långa järnvägen Oxhult - Laxå - Röfors öppnades för allmän godstrafik 1 september. Enskild godstrafik hade då pågått sedan 12 september 1884.

- Landskrona - Ängelholms Järnväg, LEJ. Den 1 kilometer långa bandelen Ängelholm - Ängelholm gamla öppnades för allmän trafik under året. Därmed var hela den 49 kilometer långa LEJ öppen för allmän trafik.
LEJ såldes till staten 1 januari 1896 för att bli en del i Västkustbanan.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Västra Blekinge Järnväg, VBlJ. De båda bandelarna Karlshamn - Sölvesborg, 31 kilometer, och Sandbäck - Holje, 15 kilometer, öppnades för trafik 22 december.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- Sundsvall - Torpshammar. Den 58 kilometer långa järnvägen med spårvidden 1067 mm Sundsvall - Torpshammar byggdes om till normalspår under 1886. Sista smalspårståget gick 11 juni.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Den 15 kilometer långa Söderhamns Järnväg (Söderhamn - Bergvik) med spårvidd 1217 mm såldes till staten 1 november 1885 och byggdes om till normalspår under vintern 1885/1886.


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1886.html senast uppdaterad 2022-12-26