Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1887

Tillkommit under året (addition during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Statsbanan Ljusdal - Hudiksvall. Den 27 kilometer långa bandelen Ljusdal - Delsbo öppnades för allmän trafik 1 oktober.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Halmstad - Nässjö Järnvägar, HNJ. Den 6 kilometer långa bandelen Fegen - Ätran öppnades för allmän trafik 18 mars.

- Börringe - Östratorps Järnväg BÖJ. Den 14 kilometer långa bandelen Anderslöf - Östratorp öppnades för allmän trafik 1 oktober. Därmed var hela BÖJ, 22 kilometer, öppen för allmän trafik.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- Hudiksvalls Järnväg, HJ (Hudiksvall - Näsviken) med spårvidd 1217 mm. Den 16 kilometer långa järnvägen köptes av staten 1 november 1 november och byggdes om till normalspår under 1888.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Striberg - Grängens Järnväg, SGJ, spårvidd 802 mm. Den 28 kilometer långa bandelen Striberg - Grängen öppnades för allmän trafik 1 december. Några dagar tidigare, 7 november, hade godstrafiken startat. November 1893 sammanslogs järnvägen med Vikern - Möckelns järnväg och bildade därmed Bredsjö - Degerfors Järnväg, BDJ.

- Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg, SKVJ, spårvidd 891 mm. Den 30 kilometer långa järnvägen Skara - Gössäter - Vänern öppnades på sträckan Skara - Gössäter för allmän trafik 15 december. Sträckan Gössäter - Vänern endast godstrafik.
SKVJ såldes 1 januari 1904 till Västergötland - Göteborgs Järnvägar, VGJ.

 

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Den 16 kilometer långa Hudiksvalls Järnväg, HJ (Hudiksvall - Näsviken) med spårvidd 1217 mm såldes till staten 1 november och byggdes om till normalspår under 1888.

 

Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1887.html senast uppdaterad 2022-12-26