Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Statsbanan Sundsvall - Torpshammar

The state railway Sundsvall - Torpshammar

av Rolf Sten

Sundsvall - Torpshammar
Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
Facts state railway Sundsvall - Torpshammar Snabbfakta (facts about) (2003-04-29)
Snabbfakta Södra stambanan Karta (railwaymap) (2003-04-29)  
Snabbfakta Södra stambanan Karta över Sundsvall stad 1930 (citymap) (2003-04-29)  
Timetable Tidtabell 1930 Sundsvall - Ånge - Sundsvall (Timetable) (2003-04-29) 
Line fradient Banprofil (Line gradient) (2003-04-29) 

Sundsvall old station year 1920
Den gamla stationen i Sundsvall. Fotot är taget omkring år 1920. Foto: Samling Rolf Sten. 

Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Statens Järnvägar "innehåll"

© Rolf Sten
sb_sv_thr.html senast uppdaterad 2005-12-07