Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 
Facts Snabbfakta Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund
(Facts state railway Kilafors - Söderhamn - Stugsund)(2001-12-02)
map Karta  Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund (map) (2001-12-02)

Timetable
Tidtabell från 1930 (Timetable 1930) (2001-12-02)

Line gradient
Banprofil (line gradient) (2001-12-02)

Stationshuset i Söderhamn 1886
Teckningen är från 1886 och och visar Söderhamns nya stationshus i samband med statsbanans invigning.

Källor: Statens Järnvägars 50-års historik,
Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.


Train back to Swedish State Rail-ways table of content
  Returtåg till Statens järnvägar innehållsförteckning

 


© Rolf Sten
sbshm_inneh.html senast uppdaterad 2 december 2001