Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1885
Tillkommit under året
(addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Statsbanan Sundsvall - Torpshammar.
Den 57 kilometer långa järnvägen Sundsvall - Torpshammar inköptes av staten och byggdes om från smalspår 1067 mm till normalspår. Normalspåret öppnades för allmän trafik

- Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund. Den 18 kilometer långa bandelen Kilafors - Bergvik öppnades för allmän trafik 15 december

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Kumla - Yxhults Järnväg, KYJ.
Den 6 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän godstrafik 24 december.

- Skåne - Hallands Järnväg, SHJ. Järnvägen öppnades i etapper för allmän trafik enligt följande:
Hälsingborg - Ängelholm, 27 kilometer, 9 januari,
Höganäs - Åstorp, 26 kilometer, 9 januari,
Ängelholm - Ängelholms hamn, 3 kilometer, 23 juni,
Ängelholms hamn - Halmstad, 62 kilometer, 21 augusti.
SHJ såldes till staten 1 januari 1896 för att ingå i den blivande Västkustbanan.

- Kinnared - Fegens Järnväg, KFJ. Den 12 kilometer långa bandelen öppnades för allmän trafik 2 september. KFJ såldes 3 maj 1886 till Halmstad - Nässjö Järnvägar, HNJ.

- Kinds härads Järnväg KHdJ. De båda bandelarna Borås nedre - Hillared, 22 kilometer, och Hillared - Svenljunga, 16 kilometer öppnades för allmän trafik 1 november. KHdJ såldes 1 januari 1899 till Borås - Alvesta Järnväg, BAJ.

- Kristianstad - Immelns Järnväg, KIJ. Den 24 kilometer långa bandelen Kristianstad - Immeln öppnades för allmän trafik 3 december.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- Sundsvall - Torpshammar.
Den 58 kilometer långa järnvägen med spårvidden 1067 mm Sundsvall - Torpshammar inköptes av staten 1 januari. Banan byggdes om till normalspår under 1886.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Vetlanda - Sävsjö Järnväg, HvSJ,
spårvidd 891 mm. Den 30 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 30 augusti. HvSJ uppgick 1915 i Vetlanda Järnvägar, VJ.

- Finspång - Norsholms Järnväg, FNJ, spårvidd 891 mm. Den 27 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 1 oktober. 1 januari 1896 uppgick FNJ i Norra Östergötlands Järnvägar, NÖJ.

- Stockholm - Rimbo Järnväg, SRJ, spårvidd 891 mm. Den 56 kilometer långa bandelen Stockholm östra - Rimbo öppnades för allmän trafik 21 december. Provisorisk godstrafik hade då pågått mellan Stocksunds hamn - Rimbo sedan december 1884.

Minskning under året (reduction during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Sidobanan Kilafors - Kilafors nedre.
Den allmänna trafiken på den 2 kilometer långa sidobanan upphörde 15 december. Spåret kom i fortsättningen att bara användas som industrispår.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Sundsvall - Torpshammars Järnväg, STJ,
spårvidd 1067 mm. 58 kilometer, (Sundsvall - Torpshammar) av den 61 kilometer långa järnvägen såldes till staten 1 januari .


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1885.html senast uppdaterad
2022-12-26