Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
STJ, Sundsvall - Torpshammars Järnväg med bibanan Matfors Vattjom

Av Rolf Sten


Sundsvall Torpshammars Järnväg, STJ, fick koncession för huvudlinjen 12 januari 1872.
Koncession för bibanan mellan Matfors och Vattjom fick man 29 november 1872.
Spårvidden var 1067 mm och huvudlinjens längd uppgick till 57 kilometer. Bibanans längd uppgick till 3 km.
Bibanan förlängdes med 1 kilometer från Matfors till Runsvik. Förlängningen godkändes för allmän godstrafik 6 juli 1874.
   Sträckan Sundsvall - Nedansjö - Stöde öppnades för allmän trafik hösten 1874.
   Bibanan mellan Matfors och Vattjom öppnades för provisorisk godstrafik 1 augusti 1874.
   Den återstående delen Stöde - Torpshammar öppnades för allmän trafik 11 november 1874 och därmed var hela STJ öppnad.
   Bibanan till Matfors blev godkänd för allmän trafik 13 juli 1875.


Såld till Statens Järnvägar
Staten beslutade att bygga en normalspårig järnväg (Norrländska tvärbanan) mellan Torpshammar - Storlien - Norska gränsen. Banbyggnaden började 1875 och 1 oktober 1878 öppnades den första etappen mellan Torpshammar och Bräcke. Torpshammar blev nu anslutnings- och omlastningsstation mellan den normalspåriga och smalspåriga järnvägen.

1 januari 1885 köptes STJ huvudlinje av Staten och uppgick i Statens Järnvägars organisation. Bibanan till Matfors ingick inte i köpet. Mer information om detta finner du här!

Ombyggd till normalspår

SJ beslutade att bygga om STJ till normal spårvidd. Detta skedde under perioden 31 maj till 12 juni 1886. Persontrafiken pågick under hela ombyggnadstiden. Platsen på linjen där resande fick byta mellan smal- och normalspårståg flyttades dag för dag allt närmare Sundsvall. Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.
12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.

Torpshammar statio year 1900
Ovanstående bild visar Torpshammars station omkring sekelskiftet 1800/1900. Till vänster i bild är i riktning mot Sundsvall. Foto: samling Rolf Sten

 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

 

© Rolf Sten
stj.html senast uppdaterad 6 april 2003