Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1884
Tillkommit under året
(addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Stambanan genom Norrland.
Den 13 kilometer långa bandelen Håsjö - Ragunda öppnades för allmän trafik 1 december.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Börringe - Östratorps Järnväg, BÖJ
. Den 8 kilometer långa bandelen Börringe - Anderslöf öppnades för allmän trafik 21 februari.

- Säbyholms Järnväg, SbhJ. Den 2 kilometer långa järnvägen Säby - Säbyholm öppnades för allmän trafik 9 september. Enskild godstrafik hade då pågått sedan 15 december 1883.

- Gävle - Ockelbo Järnväg, GOJ. Den 38 kilometer långa järnvägen Gävle södra - Ockelbo öppnades för allmän trafik 15 oktober.

- Siljans Järnväg, BSJ. Den 28 kilometer långa bandelen Lännheden - Insjön öppnades för allmän trafik 15 november. Därmed var hela BSJ, 37 kilometer öppnad för allmän trafik. BSJ såldes 1 januari 1912 till Södra Dalarnas Järnväg, SDJ.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Länna - Norrtälje Järnväg, LNJ,
spårvidd 891 mm. Den 60 kilometer långa järnvägen Länna - Norrtälje öppnades för allmän trafik 23 oktober. LNJ såldes 8 juli 1905 till Stockholm Rimbo Järnväg, SRJ.

- Akersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg, ASLJ, spårvidd 891 mm. De två bandelarna Askersund - Skyllbergs bruk, 10 kilometer och Skyllbergs Bruk - Lerbäck, 4 kilometer, öppnades för allmän trafik 4 december.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1884.html senast uppdaterad
2022-12-26