Retur till historiskt. Return to table of content   Rullande Materiel (rolling stock)
    
                                                    
av Rolf Sten 


Ostkustbanans lok nummer 1 "Tysken" 

Ostkustbanans lok nummer 1 "Tysken". Här under banbyggnaden vid den blivande stationen i Sandarne
Ostkustbanans lok nummer 1 "Tysken". Här under banbyggnaden vid den blivande stationen i Sandarne. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

OKB lok 1När Ostkustbanans (OKB) byggnad började skjuta fart, skaffade OKB ett antal tanklok och det första inköptes fabriksnytt från Borsig i Tyskland år 1922. Loket som var ett tanklok för våtånga och med axelföljden C, hade utvändiga cylindrar och slider.
Loket fick typbeteckningen littera K och och användes som byggnadslok fram till år 1927. Under åren 1927-29 stod loket mest som reserv i Gävle och användes endast sporadiskt i gruståg och för växlingen i Trödje grusgrop.
"Tysken" som personalen kallade loket var ett svårarbetat och besvärligt lok. När loket i slutet av 1929 avställdes var det inte med någon större saknad från personalens sida.
Loket skrotades i Vislanda 1934, endast 12 år gammalt! Det är tydligen inte bara bland bilar som det finns "måndagsexemplar".

Till vänster i en ritning på loket i frontvy och nedan en ritning med loket sett från sidan.

OKB lok 1

DATA:  
Cylinderdiameter .... 450 mm Kolförråd ............... 1, 3 ton
Slaglängd . ..............500 mm Skentryck axel 1 . .13,43 ton
Hjuldiameter . ...... 1100 mm Skentryck axel 2 . . 13,88ton
Ångtryck . ...........12 Kg/cm2 Skentryck axel 3 .. 14,21 ton
Eldyta i eldstaden . .8, 01 m2 Vikt i tjänst . ........41, 52 ton
Eldyta i tuberna . .76, 09 m2 Materialvikt .. .......32,00 ton
Total eldyta .. .........84,10m2 Dragkraft . ..............7,2 ton
Rostyta .....................1,6 m2 Broms: ...............ångbroms, hävstångsbroms och apparater för tryckluftsbroms system Knorr
221 st tuber..............33,5/38  
8 st. stagtuber . ...........27/37  
Vattenförråd . ...........4,5 m3

OKB lok nummer 1 någon gång i slutet av 1920-talet
OKB lok nummer 1 någon gång i slutet av 1920-talet. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

OKB engine No 1 in Gävle 1930
OKB lok nummer 1 "Tysken" avställt i Gävle omkring 1930. Foto: Samling Rolf Sten.

 
To page top

Return to "rolling stock"
Retur till historiskt huvudsidan

© Rolf Sten
okb_lok1.html senast uppdaterad 2012-03-15