Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statens Järnvägars godsvagnar 1942
(freight cars at the Swedish railways 1942)
   

av Rolf Sten    Nedanstående sidor är kopierade ur häftet "Statens Järnvägars godsvagnar (Sjgv)". Tredje omtryckta upplagan utgiven den 15 december 1942.

Välj och klicka på den lila pilen.
Make your choice and click at the arrow
Beställning och fördelning av godsvagnar Beställning och fördelning av godsvagnar
Översikt över godsvagnstyper vid Statens Järnvägar (SJ). Summary of freights cars at SJ Översikt över godsvagnstyper vid Statens Järnvägar (SJ).
Summary of freights cars at SJ
 
Littreringstabell. Littreringstabell.
Godsvagnars tekniska data. Technical data freight cars Godsvagnars tekniska data. Technical data freight cars
Förklaringar över innebörden av vissa märken på SJ:s godsvagnar. Explanation of some marking at the freight cars. Förklaringar över innebörden av vissa märken på SJ:s godsvagnar. Explanation of some marking at the freight cars. 


  Nästa sida Next page

Retur till historiskt "rullande" innehållsförteckning

 


© Rolf Sten
vagnar_42..html senast uppdaterad 22 februari 2004