Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

Rälsbussepoken (The railcar era) 

av Rolf Sten

Innehållsförteckning (table of content)
(Gör ditt val och klicka på den lila pilen
make your choice and click at the arrow)
Rälsbussar blir ett begrepp (railcars a concept ) Rälsbussar blir ett begrepp (railcars a concept ) (2003-11-17)
Tvåaxliga rälsbussar med plåtklädd trästomme Yd - Y (two-axled railcar) Tvåaxliga rälsbussar med plåtklädd trästomme Yd - Y  (2003-11-17)

Första rälsbussen på Bergslagernas Järnvägar, BJ?
Första rälsbussen på Bergslagernas Järnvägar, BJ? (2003-11-17)

Boggierälsbussar med plåtklädd trästomme Yd - Y (four-axled railcar)
Boggirälsbussar med plåtklädd trästomme Yd - Y (2003-11-17)  
Boggierälsbussar med hel stålkonstruktion Yco6 - Yco4p/t (steel structure) Boggirälsbussar med hel stålkonstruktion Yco6 - Yco4p/t (2003-11-17) 

SJ-stålrälsbussen sensation (railcar with steel construction )
SJ-stålrälsbussen sensation (railcar with steel construction )  (2003-11-17)

Tre rapporter & tredje vintern gillt (winter problems)
Tre rapporter & tredje vintern gillt (winter problems)  (2003-11-17)

Kortkopplat dieseldrivet rälsbusståg, Y3 (diesel powered railcar trains)
Kortkopplat dieseldrivet rälsbusståg, Y3 (2003-11-17)

Rälsbuss i stålkonstruktion, Y1 (railcar steel structure)
Rälsbuss i stålkonstruktion, Y1 (railcar steel structure)  (2003-11-17)

Elektriskt drivna rälsbussar (electric powered railcars)
Elektriskt drivna rälsbussar (electric powered railcars)  (2003-11-17)

Kortkopplade elektriska rälsbusståg (railcar trains)
Kortkopplade elektriska rälsbusståg (railcar trains) (2003-11-17)

Rälsbussen avvecklas (winding up the railcars)
Rälsbussen avvecklas (winding up the railcars)  (2003-11-17)

Ritningar och måttskisser på rälsbussfordon (railcar drawings)
Ritningar och måttskisser på rälsbussfordon (railcar drawings) (2003-11-17)To page top

  Nästa sida Next page

Return to "Rullande" main page
Retur till historiskt "rullande" innehållsförteckning

Källor: Sveriges Järnvägsmuseum, Riksarkivet, Statens Järnvägars minnesskrift från 1956.
Boken Rälsbussar skriven av Arne Hällqvist och utgiven av Svenska Järnvägsklubben 1984© Rolf Sten
ralsbussen..html senast uppdaterad
2006-12-31