Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
BLHJ, Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg
LBJ, Lund - Bjärreds Järnväg
LReJ, Lund - Revinge Järnväg


 

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val. (Make your choice)
Snabbfakta Lund - Bjärreds Järnväg (facts about LBJ) Snabbfakta Lund - Bjärreds Järnväg (facts about LBJ)
Snabbfakta Lund - Revinge Järnväg (facts about LReJ) Snabbfakta Lund - Revinge Järnväg (facts about LReJ)
Historik Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ Historik Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ (2005-03-10) 

Historik Lund - Bjärreds Järnväg, LBJ

Historik Lund - Bjärreds Järnväg, LBJ (2005-03-10) 

Historik Lund - Revinge Järnväg, LReJ

Historik Lund - Revinge Järnväg, LReJ (2005-03-10) 
Stationer driftplatser, bandelar (Operation sites) 631, 632 (2021-03-16)
Karta över BLHJ  (Map.) Karta över BLHJ  (Map.) (2000-01-07)
Tidtabell BLHJ 1930 (Timetable 1930) Tidtabell BLHJ 1930 (Timetable 1930) (2005-03-10) 
Profil BLHJ  (Line gradient) Profil BLHJ  (Line gradient) (2005-03-10) 

Bjärred station year 1920
Bjärred tidigt 1920-tal. Tåget från Lund Västra har just anlänt och resenärerna strömmar ut. Foto efter gammalt vykort, samling Rolf Sten.

Nästa sida Next page

Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
blhj_inneh.htm senast uppdaterad 2021-05-01