Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

 
     Knappen till vänster  "HOME" är en "bra att ha knapp". Klicka på den så kommer du alltid tillbaka hit!


 Bandelsregister
Bandelsregistret används främst av Järnvägsmuseet för registrering av objekts härkomst.
Registrets innehåll presenteras här med bandelarna i nummerordning, stationsnamnsordning eller efter bandelens spårvidd.


 Driftplatsregister
Registret över driftplatser har sammanställts, av Kjell Byström, från vanliga och grafiska tidtabeller samt andra källskrifter. Driftplatserna  presenteras här sorterade i  i bokstavsordning, signaturordning, bandelsnummerordning samt länsordning.  Registret har kompletterats/uppdaterats av Rolf Sten.

 Stationsförteckning
Svensk Järnvägs- och stationsförteckning", särtryck nummer 41ändringstryck nr 6, 1 juli 1953. Den är kompletterad med uppgifter om stationer, håll- och lastplatser vid järnvägar som lagts ned och försvunnit före 1953. De senare uppgifterna är baserade på uppgifter i boken "Sveriges Järnvägar" från 1921.
   De olika platser som finns i denna sammanställning hade 1953 ett gemensamt namn, järnvägsanstalter.


 J?rnv?gsbolag
Förteckning över Svenska järnvägsbolag, dess
signaturer, spårvidd samt bolagsnummer. Det senare används som sökbegrepp i Järnvägsmuseets fotodatabas


 J?rnv?gens historia
Här finns information om när Järnvägar byggdes eller lades ned, olika elektrifieringssystem samt spårvidder i olika länder.


 Kartor, bandelar
Här finns kartor med bandelarna och deras nummer inritade. kartorna visar det historiska järnvägsnätet kompletterat med dagens järnvägar.
Klickar du på en bandel kommer du till en förteckning som visar driftplatserna som fanns/finns längs denna bandel. Kartdelen upprättad av Rolf Sten.


 Motivkategori
I fotodatabasen på Järnvägsmuseet klassificeras  respektive bild med en motivkategori. Det gör det möjligt att söka ut alla bilder som tillhör en viss motivkategori.


  -mnesord
I fotodatabasen på Järnvägsmuseet beskrivs de olika fotografierna med upp till fem ämnesord. Detta gör det möjligt att att kunna söka på de bilder som innehåller just detta ämnesord.


Historiskt om Svenska J?rnv?gar


Senaste uppdatering
2021-10-01 Rolf Ste
n