HOME

Ämnesord  använda av Järnvägsmuseet vid registrering av bilder.
 
Inga andra ämnesord är tillåtna!

Historik
Uppdatering 2011-02-04/RS (Ordet "Resebyrå" tillagt, "Maskiner" ändrat till "Maskin")
Senaste uppdatering 2011-02-15/RS (Tillagda ord: Konferens, Instrument, Musik)
Reviderad 2011-03-15_DD/RS
Borttaget: Yrkesdräkt, Lastkran (Kran täcker det), Taxibil (Finns Taxi, Idrottsförening (Både Idrott
och Förening finns)
Utbytt: Vägbyggande till Vägbygge, Trapphus till Trappa, Middag till Måltid
Tillagt: Vattendrag, Kök
Reviderad 2011-05-10_DD/RS
Borttaget: Byggnadssnickeri (la till Byggarbetsplats istället), Lastbilschaufför (Lastbil och Chaufför finns), åker  
(la till Jordbruk och Natur istället), Kung (Kunglighet finns), Lastbilsterminal (la till Terminal istället och lastbil
finns sedan innan),
Present (Gåva används istället), Signaler (Signal finns)
Utbytt: Järnvägsbommar till Järnvägsbom för att passa in med singularis, Landsvägsbyggande ändrad
till Landsvägsbygge
Tillagt: Forskning, Park, Byggarbetsplats, Natur, Jordbruk, Terminal, Vagnbjörn.
Reviderad 2011-09-01_DD/RS
Tillagt: Konst, Ritning, Musik.  Borttaget: Landsvägsbygge (Vägbygge finns)
Reviderad 2011-10-27_DD/RS Inredning tillagt.
Reviderad 2012-03-08 Jordbruk tillagd DD/RS
Reviderad 2013-10-30_DD/RS Gods tillagt. Byggnadsdetaljer ändrat till Byggnadsdetalj.
Borttaget: Ångtåg 2015-02-09_DD/RS
Tillagt: Resgodsvagn, Postvagn. Borttaget: Godsvagn post och Godsvagn resgods. 2015-02-24_DD/RS

 

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

Ämnesord sorterade i bokstavsordning

A
Affisch
Affärsbyggnad
Aktiebolag
Akvedukt
Arbetarbostad
Arbetsförhållanden
Arbetsgivare
Arbetshäst
Arbetsklädsel
Arbetskraft
Arbetsmiljö
Arkitektur
Armatur
ATC
Automat
Avträde
Axel

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

B
Bagage
Balis
Banarbetare
Banarbete
Banarbetsfordon
Bangård
Banhall
Bantelefon
Banvakt
Banvaktstuga
Banvall
Barn
Begravning
Behållare
Bekämpningsmedel
Belysning
Bensinstation
Berg
Bil
Biljett
Biljettförsäljning
Boggi
Bom
Bostad
Bostadshus
Brandbil
Brandväsen
Bro
Bro kombinerad
Brobygge
Brukssamhälle
Brädgård
Bränsle
Bränslepump
Buss
Bussgarage
Busshållplats
Busskonduktör
Busstation
Busstillverkning
Busstrafik
Byggarbetsplats
Byggnad
Byggnadsdetalj
Båt
Båtbrygga

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y      

C
Chaufför
Cirkus
Container
Containerkran
Containertruck
Cykel


A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

D

Damm
Dans
Dass
Dataprojektor
Dataskärm
Dator
Diesellok
Diligenstrafik
Djur
Dragdjur
Dressin
Dressinbod
Dubbelspår
Dvärgsignal

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

E

Efterkrigstid
Elarbetare
Eldare
Eldsvåda
Elektriker
Elinstallation
Elkraft
Ellok
Emblem
ERMTS
Erosion
Expedition

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

F

Fabriksbyggnad
Fackförening
Familj
Fartyg
Fartygsbesättning
Fartygsmodell
Fartygsutrustning
Fjäll
Fjärrblockering
Flagga
Flottning
Flyg
Flygbild
Flygfält
Flygplan
Folksamling
Fordon
Fordonstillverkning
Forskning
Foto
Frakt
Fraktfartyg
Fraktgods
Fred
Fritid
Funktionshinder
Fyr
Fånge
Färja
Färjeterminal
Förening
Förråd
Försignal

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

G

Gaffeltruck
Garage
Gata
Gengas
Gigg
Gods
Godsexpedition
Godsmagasin
Godstrafik
Godståg
Godsvagn
Godsvagn behållare
Godsvagn container
Godsvagn malm
Godsvagn sluten
Godsvagn tank
Godsvagn träkol
Godsvagn ved
Godsvagn öppen
Gravmonument
Gravsten
Grind
Grindvakt
Grustag
Gruva
Gruvindustri
Gruvsamhälle
Grävmaskin
Gåva

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y      

H

Hamn
Hamnmagasin
Hamnpersonal
Hamnspår
Hamnstation
Handelsbod
Handelssjöfart
Hastighetstavla
Hav
Hjul
Hjullastare
Hjultillverkning
Hotell
Hotellpersonal
Hus
Husbyggnad
Hushåll
Hushållsarbete
Hygien
Hållplats
Hästtransport
Högtalare
Högtid

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y      

I

Idrott
Industri
Industribyggnad
Industrispår
Informationstavla
Inredning
Instrument
Interiör
Invigning

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

J

Jordbruk
Jubileum
Järnbruk
Järnväg
Järnvägsbom
Järnvägsbro
Järnvägsbygge
Järnvägshjul
Järnvägshotell
Järnvägsindustri
Järnvägskorsning
Järnvägsmuseum
Järnvägsrestaurang
Järnvägsspår
Järnvägsstation
Järnvägsterminal
Järnvägstjänsteman
Järnvägstunnel
Järnvägsverkstad
Järnvägsövergång

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

K

Kanal
Karta
Kiosk
Klaffbro
Klocka
Kock
Koffert
Kokerska
Kol
Kolbrygga
Kolupplag
Kommunikation
Kommunikationsled
Kommunikationsradio
Konduktör
Konferens
Konst
Kontaktledning
Kontaktledningsarbete
Kontor
Kontorist
Kraftledning
Kraftstation
Kran
Krig
Krigsfånge
Krigstid
Kungabesök
Kunglighet
Kusk
Kvinna
Kyrka
Kärra
Kök
Köksutrustning

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

L

Landshövding
Landskap
Landsväg
Landsvägsbro
Lastbil
Lastmaskin
Lastning
Lastplats
Ljuslykta
Ljussignal
Lok
Lokbiträde
Lokförare
Lokomotor
Lokstall
Lutningsvisare
Lykta

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

M

Magasinsbyggnad
Malmbrytning
Malmtransport
Malmtåg
Man
Markarbete
Markberedningsmaskin
Maskin
Maskinverkstad
Massaindustri
Mast
Mekanisk verkstad
Metallbearbetning
Metallindustri
Mila
Militär
Militärfordon
Militärsjukvård
Militärutbildning
Militärövning
Minnesmärke
Mobilisering
Mobiltelefon
Modell
Moped
Motor
Motorbåt
Motorcykel
Motordressin
Motorfordon
Motorvagn
Motorvagnssläp
Motorvagnståg
Museibyggnad
Musik
Museum
Muskelkraft
Måltid
Märke
Möbel

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y      

N

Namnplåt
Natur
Naturförhållanden
Naturkatastrof
Normalspår
Nöje

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

O

Olyckshändelse
Omformare
Omlastning
Omlastningsmagasin

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

P

Pall
Pallyftare
Park
Parkering
Pendelresa
Pendeltåg
Personal
Personbil
Personnamn
Persontåg
Personvagn
Plankorsning
Plantering
Platsvakt
Plattform
Plattformstak
Plog
Port
Postkontor
Posttransport
Postvagn
Postväsen
Privat
Pråm
Putsare
Påskjutning

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

R

Rallare
Ras
Reklam
Resa
Resande
Resebyrå
Resgods
Resgodsvagn
Restaurang
Restaurangvagn
Resväska
Ritning
Rivning
Räddningstjänst

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

S

Segelfartyg
Semafor
Servering
Service
Signal
Signaler
Signalflagga
Signalstav
Signaltavla
Sjukvård
Sjö
Sjöfart
Skeppsbyggerier
Skivsignal
Skjutbord
Skottkärra
Skrot
Skylt
Sliper
Sluss
Släp
Småbehållare
Snö
Snöplog
Snöröjning
Snöskottning
Snöskärm
Sovvagn
Spår
Spårspärr
Spårvagn
Spårvagnstrafik
Spårväg
Stad
Stadstrafik
Stadsvy
Station
Stationshus
Stationsinspektor
Stationskarl
Stationssamhälle
Stenbrytning
Stenkol
Stoppbock
Storbehållare
Strejk
Styckegods
Stålkonstruktion
Ställverk
Svarv
Svängbro
Sågverk

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

T

Tavla
Taxi
Teckning
Tegelbruk
Teknikhus
Telefon
Telefonlinje
Telegraf
Terminal
Tidtabell
Tjänstefordon
Tjänstevagn
Toalett
Trafik
Trafikstörning
Traktor
Tralla
Transformator
Transport
Trappa
Travers
Truck
Trupp
Trädgård
Trädgårdsskötsel
Träkol
Träkolsbrygga
Tull
Tunnel
Tunnelbana
Tunnelbygge
Turism
Tåg
Tågbefälhavare
Tågfärja
Tågklarerare
Tågolycka
Tågtrafikledning
Tävling

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

U

Undervisning
Uniform
Uniformsmössa
Urspårning
Utflykt
Uthus
Utställning

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

V

Vagn
Vagnbjörn
Vagntvätt
Vagnvåg
Vattendrag
Vattenhäst
Vattentorn
Ved
Verkstad
Verkstadsarbetare
Verktyg
Vevställverk
Viadukt
Vindskydd
Vy
Vykort
Väderskydd
Väg
Vägbygge
Vägkorsning
Vägmärke
Vägtunnel
Vändskiva
Väntsal
Växel
Växellykta
Växling

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

Y
 

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

Å

Åkeri
Ångbåt
Ångdressin
Ånglok
Ångpanna
Ångvagn
Ångvärme

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

Ä

Älv
Ändstation

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       

Ö

Överföringsramp
Överföringsvagn
Övergång
Översvämning

A   B  C  D   E   F   G   H   I  J  K  L   M  N  O  P   R  S   T   U   V   Y       
 

HOME

Uppdaterad 2020-07-18 Rolf Sten