Bandelsregister

Bandelsregistret används främst av Järnvägsmuseum för registrering av objekts härkomst.
Registrets innehåll presenteras här i nummerordning, stationsnamnsordning eller efter bandelens spårvidd.


 

Bandelarna sorterade i nummerordning

Bandelarna sorterade efter Stationsnamn, samt andra bandelar anslutna stationen

Bandelarna sorterade i spårviddsordning

Uppdateringar/kompletteringar:
Nya bandelar, Botniabanan 046, 048. (Gimonäs) - (Örnsköldsvik samt (Örnsköldsvik) - (Västeraspby) 2014-04-11 Rolf Sten.
Ny bandel, Haparandabanan, 015. (Bredviken) - (Haparanda) 2011-10-13 Rolf Sten.
Ny bandel, 615 (Ramlösa) - (Landskrona Östra) -  (Häljarp). 2018-01-05 Rolf Sten.
Ny bandel, 639 (Malmö C) - Hyllie. 2018-01-05 Rolf Sten.
Ny bandel, 642 Svågertorp / Malmö syd - Lernacken - Perberholm. 2018-01-05 Rolf Sten.
Nu bandel, 159
Tomteboda - Stockholm Södra, Citybanan. 2022-04-26 Rolf Sten .

 

Historik, bandelsregistrets tillkomst
Svenska Järnvägsklubbens (SJK) Forskningsavdelning diskuterade livligt utformningen av ett bandelsregister under tiden i Stockholm, då Lars Olov Karlsson (LOK) var föreståndare för Svenska Järnvägsklubbens Forskningsavdelning (SJK/Fo). Arbetet slutfördes inte under LOK's tid utan blev "färdigt" först under efterföljaren Christer Olsson's tid.

De ivrigaste medarbetarna var, förutom LOK, Åke Jönsson, Christer Olsson och Anders Svensson, som tillsammans med Mats Arbman slutförde arbetet. Främst var det Åke som gjorde det stora jobbet. Från början var Åke intresserad av ett mera "sofistikerat" register, som även byggde på historiska uppgifter, t ex. vilken Enskild Järnväg (EJ) byggde banan?, vem ägde banan?, under vilken period? osv.

Man enades småningom att ett bandelsregister måste vara enkelt. Inte ha olika nummer beroende på t ex period, spårvidd eller ägare. Man ska inte behöva gå i två eller flera olika bandelsmappar eller bandelsfiler för att hitta bild på, ritning på eller historik om ett stationshus, som har stått vid samma plats men under kanske en EJ- och en SJ-period eller använts av först en smalspårig bana som senare breddats till normalspår. Nackdelen kan bli att man då och då för en bana måste "lägga ihop" flera bandelar för att få med hela sträckan.

När senare SJK/Fo's ledning flyttade till Trestad (Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan) hade man där ambitionen att baka ihop bandelsregistret med ett trafikplatsregister. Ett omfattande arbete som inte var färdigt och nog låg lite i träda när Sveriges Järnvägsmuseum (SvJvm) behövde ett bandelsregister för sitt registreringsbehov.

Kjell Palén,  Sveriges Järnvägsmuseum Gävle 1996-10-25

HOME

 

 

Järnvägsinformation

Sidor med järnvägsinformation sammanställd av Lars Olov Karlsson, Kjell Byström, Benny Nilsson och Rolf Sten. Järnvägsinformationen består av ett antal register i tabellform. Dess antal kommer successivt att utökas när data som ska ingå har kontrollerats och sammanställts. Uppdatering är klart till ungefär 2005.

 

 


Upprättad: 2004-12-05.
Uppdaterad 2022-06-01 / Rolf Sten