Elektrifieringssystem  Järnvägar i historien  Spårvidder i olika länder

Järnvägar i historien

Sveriges Järnvägars historia - databank  Utgåva 1 -- 1996-03-31
Sammanställd av Lars-Olof Karlsson, Ängelholm

1700 1800 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

 Början Sökmeny 2810 f.Kr. 2245 f.Kr. 900 f.Kr. 600 f.Kr. 1350 1437 1556 1600 1603 1680 1698 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år ca. 2945 f Kr
    Vagnen införs i Mesopotamien och Indien (Chronik der Technik = CdT, s 13).
 
 Början Sökmeny 2945 f.Kr. 2245 f.Kr. 900 f.Kr. 600 f.Kr. 1350 1437 1556 1600 1603 1680 1698 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år ca. 2810 f Kr
    De första träbåtarna används på Nilen (CdT s 16).
 
 Början Sökmeny 2945 f.Kr. 2810 f.Kr. 900 f.Kr. 600 f.Kr. 1350 1437 1556 1600 1603 1680 1698 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år ca. 2245 f Kr
    Stenblocksvägar för vagnar används av Babylonerna.
 
 Början Sökmeny 2945 f.Kr. 2810 f.Kr. 2245 f.Kr. 600 f.Kr. 1350 1437 1556 1600 1603 1680 1698 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år ca. 900 f Kr
    Träbroar förekom över sumpmarker, där längsgående bjälkar hindrade fordonen att glida av och de styrdes rätt. Sådana "banor" förekom i nuvarande Tyskland och England (M.J.T Lewis Early Wooden Railways, utg 1970, s 2 , i fortsättningen EWR).
 
 Början Sökmeny 2945 f.Kr. 2810 f.Kr. 2245 f.Kr. 900 f.Kr. 1350 1437 1556 1600 1603 1680 1698 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år ca. 600 f Kr
    En stenlagd väg med huggna spår byggs över sundet vid Korint, Grekland, för att transportera skepp på hjulförsedda vagnar. Byggaren, eller den som planerade och satte igång arbetet hette Periander, och verksamheten fortsatte till ca. 800 e Kr. (EWR s 2).
 
 Början Sökmeny 2945 f.Kr. 2810 f.Kr. 2245 f.Kr. 900 f.Kr. 600 f.Kr. 1437 1556 1600 1603 1680 1698 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år ca.1350
    Den första kända illustrationen av något som liknar en järnvägsvagn finns på ett fönster från denna tid i domkyrkan i Freiburg-im-Breisgau, Tyskland (EWR s 9).
 
 Början Sökmeny 2945 f.Kr. 2810 f.Kr. 2245 f.Kr. 900 f.Kr. 600 f.Kr. 1350 1556 1600 1603 1680 1698 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1437
    Det första kända omnämnandet av ett lutande plan för hjulförsedda fordon (tidigare lutande plan där båtar drogs upp hjälp av hästar eller män var kända i bl a Kina sedan 219 f Kr och i Holland, med vattenhjulsdrift, på 1100-talet) som drevs av en hästvandring i Fusina vid Venedig. Det var en förbindelse mellan floden Brenta och havet vid Venedig. (The Brecon Forest Tramroads, EWR s 43).
 
 Början Sökmeny 2945 f.Kr. 2810 f.Kr. 2245 f.Kr. 900 f.Kr. 600 f.Kr. 1350 1437 1600 1603 1680 1698 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1556
    Georgius Agricola ger en utförlig beskrivning av gruvhundar och deras användning i sin bok "De Re Metallica" (EWR s 20 m fl).
 
 Början Sökmeny 2945 f.Kr. 2810 f.Kr. 2245 f.Kr. 900 f.Kr. 600 f.Kr. 1350 1437 1556 1603 1680 1698 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1600
    Den holländske matematikern Simon Stevin bygger en "segelbil" och uppnår på 67 km en medelhastighet av 33,8 km/h. Fordonet rymmde 28 personer. Resan företogs på Nordsjöns sandstrand (CdT s 114).
 
 Början Sökmeny 2945 f.Kr. 2810 f.Kr. 2245 f.Kr. 900 f.Kr. 600 f.Kr. 1350 1437 1556 1600 1680 1698 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1603
    Den första kända rälsvägen i Storbritannien byggs 1603-04 Strelley - Wollaton, Nottinghamshire, 2 miles. Nedlagd ca. 1618 då gruvan var slutbruten (EWR s 90).
 
 Början Sökmeny 2945 f.Kr. 2810 f.Kr. 2245 f.Kr. 900 f.Kr. 600 f.Kr. 1350 1437 1556 1600 1603 1698 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1680
    Sir Isac Newton, GB, gör detaljerade ritningar till ett ånglok, som dock aldrig byggs (Pioneer Railroads s. 5, SvJvm arkiv).
 
 Början Sökmeny 2945 f.Kr. 2810 f.Kr. 2245 f.Kr. 900 f.Kr. 600 f.Kr. 1350 1437 1556 1600 1603 1680 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1698
    Enligt engelsk källa, "Early Wooden Railways" sid 52 (av M J T Lewis, utg London 1970): A powered incline on a longer railway is first recorded at the Humboberg copper-mine near Smedjebacken in Dalarna, Sweden, in 1698 where the plane was driven by a water wheel".
 
1500 1800 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

 Början Sökmeny 1750 1758 1767 1769 1776 1782 1783 1784 1791 1798 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1711
    Den första kända svenska spårgående vagnen omnämns, Falu Koppargruva ,se dock 1698! (EWR s 71).
 
 Början Sökmeny 1711 1758 1767 1769 1776 1782 1783 1784 1791 1798 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år ca.1750
    Vagnar med trähjul, rullar, med "flänsar", finns noterade i gruvor i Banatområdet, nuvarande Rumänien. En bevarad vagn finns i Berlin, en i Bochum, men enl EWR härstammar dessa troligen från mitten av 1800-talet och är ej så gamla som åtminstone Berlin (1500-talet) hävdar. Enligt Alfred Gottwald på museet i Berlin så har man inte kontrollerat åldern. Även han är alltså tveksam till att den är särskilt gammal. Bochumvagnen lär ha varit i bruk ända till omkring 1930. (EWR s 83).
 
 Början Sökmeny 1711 1750 1767 1769 1776 1782 1783 1784 1791 1798 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1758
    Den första järnvägen med koncession (Act of Parliament) byggs i England, Middleton Colliery Railway i Leeds (koltransporter). Banan finns ännu kvar, nu som museijärnväg.
 
 Början Sökmeny 1711 1750 1758 1769 1776 1782 1783 1784 1791 1798 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1767
    Järnskenor lagda på trärälerna används första gången av Richard Reynolds i Coalbrookdale (Jernbanens Hvem Hvad Hvor, JHHH s. 26). En häst kan då dra tio gånger mer på träskenor (CdT s 146).
 
 Början Sökmeny 1711 1750 1758 1767 1776 1782 1783 1784 1791 1798 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1769
    Nicolas-Joseph Cugnots ångvagn i Frankrike.
 
 Början Sökmeny 1711 1750 1758 1767 1769 1782 1783 1784 1791 1798 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1776
    James Watt bygger sin första enkelverkande ångmaskin (JHHH).
  Engelsmannen Curr förser gjutjärnsskenor med en utvändig fläns (JHHH s 26,).
 
 Början Sökmeny 1711 1750 1758 1767 1769 1776 1783 1784 1791 1798 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1782
    James Watt konstruerar en dubbelverkande ångmaskin med roterande axel. (JHHH) (1781 enl CdT s 156).
 
 Början Sökmeny 1711 1750 1758 1767 1769 1776 1782 1784 1791 1798 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1783
    Bröderna Montgolfiers varmluftballong i Frankrike (CdT s 154).
 
 Början Sökmeny 1711 1750 1758 1767 1769 1776 1782 1783 1791 1798 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1784
    William Murdock bygger ett landsvägslokomotiv som han provkör en natt i utkanten av Redruth, Cornwall (livfullt beskrivet i Pioneer Railroads, s 6). JHHH säger år 1786. J B Snells Early Railways Säger 1784, s 12.
  James Watt ansöker om patent på att bygga maskiner för transport av resande och gods. Patentet löper ut 1800 utan att någon maskin byggts. (JHHH).
 
 Början Sökmeny 1711 1750 1758 1767 1769 1776 1782 1783 1784 1798 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1791
    Svensken Carl Högström gör ett förslag till järnväg.
 
 Början Sökmeny 1711 1750 1758 1767 1769 1776 1782 1783 1784 1791 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1798
    Höganäs järnväg öppnar. Första tidigare dokumenterade järnvägen i Sverige ovan jord. Jfr dock Humboberg 1698 ovan.
  Trevithick har byggt en fungerande ångloksmodell.
 
1500 1700 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

 Början Sökmeny 1803 1804 1807 1808 1809 1812 1813 1814 1816 1819 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1802
    Den första fungerande ångbåten, "Charlotte Dundas" i Skottland (CdT s 167).
 
 Början Sökmeny 1802 1804 1807 1808 1809 1812 1813 1814 1816 1819 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1803
    Den första järnvägen för allmän (gods)trafik i England, Surrey Iron Railway.
  Richard Trevithicks första lok provas i Coalbrookdale. Smalspår, 914 mm (3'). Släta hjul för gång på flänsat spår. (ER s 13 säger 1802). Detta måste vara det första smalspårsloket.
  Räler av smidesjärn i England. (CdT s 168).
 
 Början Sökmeny 1802 1803 1807 1808 1809 1812 1813 1814 1816 1819 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1804
   21/2  Världens första fungerande lok i kommersiellt bruk (det andra byggt av Trevithick) på Pen-y-darren Tramway i South Wales. (ER säger 13/2, s 13), spårvidd 4' 2" = 1269 mm. Beskrivning ER s. 13.
 
 Början Sökmeny 1802 1803 1804 1808 1809 1812 1813 1814 1816 1819 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1807
    The Oystermouth Rail Way, Swansea - Mumbles, Wales, kör som första järnväg persontrafik mot betalning. Hästdrift.
 
 Början Sökmeny 1802 1803 1804 1807 1809 1812 1813 1814 1816 1819 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1808
    Trevithicks modifierade lok "Catch me who Can" körs i London. Första gången betalande resenärer dras av ett lokomotiv.
  Skenor av smidesjärn i stället för gjutjärn används för första gången i England.
 
 Början Sökmeny 1802 1803 1804 1807 1808 1812 1813 1814 1816 1819 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1809
    En kärra med tackjärnshjul på tackjärnsräls är känd från Falu Koppargruva.
 
 Början Sökmeny 1802 1803 1804 1807 1808 1809 1813 1814 1816 1819 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1812
    Det första loket som kommer att göra verklig nytta byggs av Matthew Murray (med licens från Trevithick) för Middleton Colliery Railway i Leeds. Spårvidd 1530 mm (5' 3/4"). Kuggstång vid ena rälen och kugghjul på loket. Loken hette "Prince Regent" och "Salamanca". I trafik från 12/8. (ER s. 15).
 
 Början Sökmeny 1802 1803 1804 1807 1808 1809 1812 1814 1816 1819 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1813
    Middleton Colliery Railway i Leeds köpte ytterligare två lok. Dessa fyra användes sedan i över 30 år på banan. (CdT s 180).
  Lokomotiven "Puffing Billy" och "Wylam Dilly" på Wylam Colliery Railway. Byggare William Hedley. I drift till 1862. De båda loken är idag världens äldsta bevarade lok. (ER s. 16).
  Karl F Drais bygger den första cykeln (CdT s 181).
 
 Början Sökmeny 1802 1803 1804 1807 1808 1809 1812 1813 1816 1819 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1814
    George Stephenson bygger sitt första lok, "Blücher", vid Killingworth, nära Newcastle-upon-Tyne. Loket hade flänslösa hjul för drift på flänsat spår.
  William Brunton S:r bygger lokomotiv som sparkar sig fram, "Bruntons Mechanical Traveller". Det första testas på Butterley Companys linje i Crich, det andra vid Newbottle Colliery nära Newcastle.
 
 Början Sökmeny 1802 1803 1804 1807 1808 1809 1812 1813 1814 1819 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1816
    I Berlin visas det första tyska ångloket mot avgift. Det kom dock aldrig i nyttigt arbete, utan blev ombyggt till stationär ångpump ( Die Lokomotive, 1916 s 242).
  Sveriges första ångbåt, "The Witch of Stockholm".
 
 Början Sökmeny 1802 1803 1804 1807 1808 1809 1812 1813 1814 1816 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1819
    "Savannah" blir den första ångbåten att korsa Atlanten (CdT s 187).
 
1500 1700 1800 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

 Början Sökmeny 1824 1825 1826 1827 1828 1829 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1820
    Den första valsade rälen, av smidesjärn. Birkinshaw, Durham, GB (JHHH s. 27, CdT s 190).
 
 Början Sökmeny 1820 1825 1826 1827 1828 1829 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1824
    USAs första lok, tillverkat av John Stevens rullar på en rundbana i Hoboken, NJ (Pioneer Railroads s 19, ER s 24).
 
 Början Sökmeny 1820 1824 1826 1827 1828 1829 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1825
   27/9  Öppnas världens första lokomotivjärnväg, Stockton - Darlington. Loket "Locomotion No. 1" byggs av George Stephenson. Det första loket att ha drivhjulen kopplade med en koppelstång. Persontågen dras normalt med häst. (ER s 22, CdT s 196).
 
 Början Sökmeny 1820 1824 1825 1827 1828 1829 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1826
    Det första hållbara fotografiet tas av Niepce, exponeringstid åtta timmar (CdT s 185).
 
 Början Sökmeny 1820 1824 1825 1826 1828 1829 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1827
    Första järnvägen för allmän trafik på den europeiska kontinenten, hästbanan Budweis - Trojanov (till Linz 1832). Hästdrift till 1872.
  Det första sexkopplade lokomotivet, "Royal George", byggs av Hackworth.
 
 Början Sökmeny 1820 1824 1825 1826 1827 1829 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1828
   1/10  Öppnar första järnvägen i Frankrike (slutlig sträckning Lyon - St Etienne, 1828 öppnar första delen). Persontrafik dock från 1832. Häst- och gravitationsdrift till 1844. (ER s 27).
  Tvärslipers används för första gången vid en järnväg, LMR i GB.
 
 Början Sökmeny 1820 1824 1825 1826 1827 1828 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1829
    Rainhill trails 6 - 14 oktober (bl a JHHH s 37, ER s 35).
  Gustaf af Uhr motionerar i Riddarhuset om en järnväg mellan Mälaren och Hjälmaren.
  Svensken C.A. Olivecrona studerar järnvägar i England (Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren 1851 - 1937, s 321).
  Första lokomotivjärnvägen i USA, Delaware & Hudson, med loket "Stourbridge Lion". Banan hade spårvidden 1295 mm (4' 3") (ER s 26).
  Ett lok byggt av Marc Séguin prövas i Frankrike. Det är först med att ha en panna med flera tuber (ER s 27).
 
1500 1700 1800 1820 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

 Början Sökmeny 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1830
   24/5  Öppnas första järnvägen med allmän gods- och persontrafik i USA, B&O öppnar mellan Baltimore och Ellicott's Mills. Till att börja med hästdrift. Litt. Common roots - separate branches.
 15/9  Invigs Liverpool - Manchester. Den första moderna järnvägen mellan två större orter, byggd för ånglokdrift (ER s 38).
  Stephensons lok av "Planet" typen.
  Loket "Tom Thumb" tävlar (och förlorar) mot en häst. (ER s 27).
 
 Början Sökmeny 1830 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1831
    Boggievagnar införs i USA vid B&O av Ross Winans, banans ingenjör (The American Passenger Car s 9).
 
 Början Sökmeny 1830 1831 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1832
    Det amerikanska loket "Experiment" var först med boggie. Mohawk & Hudson RR. Det påstås också ha uppnått 128 km/h.
  Matthias Baldwin bygger sitt första lokomotiv "Old Ironside" (en trogen kopia av Stehpensons "Planet" typ) till Philadelphia, Germantown & Norristown RR (Pioneer Railroads, s. 34).
  Engelsmannen Charles Fox uppfinner växeln med tungor (CdT s 207).
 
 Början Sökmeny 1830 1831 1832 1834 1835 1836 1837 1838 1839 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1833
    En "ångtrumpet" används för första gången på ett lok, Leicester & Swannington Railway, som följd av en plankorsningsolycka.
  Richard Trevithick (*1771) avlider.
 
 Början Sökmeny 1830 1831 1832 1833 1835 1836 1837 1838 1839 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1834
   17/12  Öppnar första järnvägen på Irland, Dublin - Kingstown (nu Dun Laoghaire). Normalspår, men 1857 ändrat till "Irländskt normalspår", 1600 mm (5' 3").
 
 Början Sökmeny 1830 1831 1832 1833 1834 1836 1837 1838 1839 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1835
   5/5  Öppnar den första belgiska järnvägen, Bruxelles - Malines (Mecheln?). Den första statsägda järnvägen.
 7/12  Öppnar den första tyska järnvägen, Nürnberg - Fürth (CdT s 212).
 
 Början Sökmeny 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1837 1838 1839 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1836
    Den första järnvägen i Kanada, St. Lawrens - St John, spv 1676 mm (5' 6").
  Den första sovvagnen, Cumberland Valley Railroad i USA, (men enl. G. 1837 och enligt ARPC s. 204 troligen först 1838).
 
 Början Sökmeny 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1838 1839 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1837
    Den första "riktiga" järnvägen i Österrike, Wien - Floridsdorf / Deutsch Wagram.
  Svensken C.G.Beijer studerar järnvägar i Ryssland, och 1838 i USA (Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren 1851 - 1937, s. 321).
  Första ryska järnvägen St Petersburg - Tsarskoe Selo öppnas. Delsträcka öppnad för hästdrift redan 1836. Spårvidd 1829 mm (6'), senare normaliserad till 1524 mm.
  Det första loket exporteras från USA, det går till Leipzig - Dresden i Tyskland.
 
 Början Sökmeny 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1839 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1838
    Telegraf börjar användas vid järnvägen, Paddington - Drayton, GB.
  Första postkupén i England.
  USA har 3200 km järnväg, Storbritannien 2000 (Pioneer Railroads s. 54).
  Den första sovvagnen, Cumberland Valley RR, sträckan Harrisburg - Chambersburg, Pennsylvania, USA. Se även 1836 (ARPC s 204).
 
 Början Sökmeny 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1839
   20/9  Öppnar den första järnvägen i Holland, Amsterdam - Haarlem. Bredspårig.
 3/10  Öppnar den första järnvägen i Italien, Napoli - Portici.
  Bradshaw ger för första gången ut "Bradshaw's Railway Timetable" i England.
  Thomas Edmondson gör sina första kartongbiljetter för Newcastle & Carlisle Railway i England.
 
1500 1700 1800 1820 1830 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

 Början Sökmeny 1842 1844 1845 1846 1847 1848 1849 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1841
    Thomas Cook kör det första utflyktståget från Leicester till Loughborough.
 
 Början Sökmeny 1841 1844 1845 1846 1847 1848 1849 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1842
    Den första större järnvägsolyckan, i Meudon, mellan Paris och Versailles, F, 48 personer omkommer (ER s 75).
  Den första semaforen, vid Croydonbanan, GB (1841 enl G).
  Det första eldrivna tåget provas utan framgång av Robert Davidson mellan Edinburgh och Glasgow i Skottland.
  Samuel Colts revolver (CdT s 229).
  Den första pilsnern bryggs i Pilsen.
 
 Början Sökmeny 1841 1842 1845 1846 1847 1848 1849 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1844
    Den första järnvägen i Schweiz, Basel - St. Ludwig (I Frankrike, nu St Louis), Den första järnvägen inom landet öppnar 1847 mellan Zürich och Baden.
  Lag i England "the Regulation of Railways Act" bestämmer att varje järnväg måste köra minst ett åg om dagen med tredjeklassvagnar och en biljettavgift på högst 1 penny per mile. Samma lag föreskrev också att tredjeklassvagnar måste vara försedda med tak.
 
 Början Sökmeny 1841 1842 1844 1846 1847 1848 1849 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1845
    Greve Adolf Eugene von Rosen får kungligt tillstånd att anlägga järnvägar i Sverige.
 
 Början Sökmeny 1841 1842 1844 1845 1847 1848 1849 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1846
    Den första järnvägen i Ungern, Pest - Vacz, öppnar. En tidig hästbana öppnades redan 1827 mellan Pest och Köbanya.
  En kunglig kommitté i England fastställer att normalspåret ska gälla för framtida linjer som byggs.
 
 Början Sökmeny 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1849 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1847
   26/6  Invigs Danmarks första järnväg, Köpenhamn - Roskilde, av Christian VIII. (dock var banan Altona - Kiel öppnad 1844 i det som då var danska hertigdömmet Schleswig-Holstein, ej kungariket!).
 
 Början Sökmeny 1841 1842 1844 1845 1846 1847 1849 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1848
   30/10  Öppnar den första järnvägen i Spanien, Barcelona - Mataro.
  Carl Edward Norström skickas till England och USA för att studera järnvägar och året därefter till Belgien och Tyskland. (Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren 1851 - 1937, s 182 ff).
  George Stephenson (*1781) avlider.
 
 Början Sökmeny 1841 1842 1844 1845 1846 1847 1848 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1849
   5/9  Öppnas Fryckstad - Clara Elf, allmän godstrafik, hästdrift, Sveriges första järnväg för allmän trafik av Fryckstad jvg.
  Sveriges första ångsåg, utanför Sundsvall.
  Containertrafik för första gången på järnväg, Camden & Amboy RR, USA.
 
1500 1700 1800 1820 1830 1840 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

 Början Sökmeny 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1850
   6/9  Öppnar Kristinehamn - Sjöändan, allmän godstrafik, hästdrift.
  Första prov med compoundlok i England, Eastern Counties Railway.
  Sverige har 3,5 milj invånare.
 
 Början Sökmeny 1850 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1851
    Första järnvägsfärjan, Firth of Forth, Skottland (CdT s 245).
  Luftballong Köpenhamn - Lomma, först över Öresund.
  Utställning i Crystal Palace, London.
 
 Början Sökmeny 1850 1851 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1852
    Akrells stamlinjeplan.
  C Adelsköld studerar järnvägsbygge i Belgien, England, Frankrike, Norge, Tyskland o Österrike. Så gör även L M Nordenfelt (Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren 1851 - 1937, s 321).
 
 Början Sökmeny 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1858 1859 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1853
   18/3  Öppnar den första järnvägen i Indien, Bombay - Thana. Spårvidden, 1676 mm (5' 6") blev standard i Indien.
 I september Öppnas Lillfors - Storfors, godstrafik, hästbana av Kroppa jvg.
  Proposition i riksdagen om SJs anläggning.
  Öppnar Yngs - Daglösen, godstrafik, hästbana m lutande plan.
  "Förstlingen" tillverkas i Eskilstuna, första loket att både tillverkas och användas i Sverige (finns bevarad vid SvJvm).
  Första elektriska telegrafen i Sverige, mellan Stockholm och Uppsala. Kongliga Elektriska Telegraf-Werket bildas.
  Krimkriget bryter ut.
 
 Början Sökmeny 1850 1851 1852 1853 1855 1856 1857 1858 1859 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1854
   4/7  Öppnas Nykroppa - Gammalkroppa, godstrafik, hästbana av Kroppa jvg.
 1/9  Öppnas den första järnvägen i Norge öppnas, Kristiania - Eidsvoll.
  Beslöt 1853 års riksdag att staten skulle anlägga och driva stambanorna.
  Öppnas Finspång - Lotorp, hästbana, industribana.
  Första loket för KHJ lossas i Göteborg, det andra i Sverige.
  KHJ personvagn C 35 (finns bevarad vid SvJvm).
  KHJ personvagn CD 40 (finns bevarad vid SvJvm).
  Järle stationshus byggs.
  Första järnvägen över Alperna, Semmeringbanan, öppnar i Österrike.
  Första järnvägen i Australien med ångloksdrift, Melbourne - Sandridge, öppnar. Spårvidd 1600 mm (5' 3").
  Barnkrubba i Stockholm.
 
 Början Sökmeny 1850 1851 1852 1853 1854 1856 1857 1858 1859 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1855
   22/1  Får Nils Ericson uppdraget att leda arbetet vid statens järnvägsbyggnader.
 30/4  Tas första spadtaget på SJs byggnad utanför Alingsås.
  G M Nerman studerar järnvägsförvaltning i Danmark, Tyskland och österrike (Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren 1851 - 1937, s 321).
  SJs första lok, byggnadsloken "Ajax" och "Titan" anländer från England.
  Loket "Fryckstad" (finns bevarad vid SvJvm).
  Sveriges första frimärke, blå 4 Skilling Banco.
  Telegrafverket får utlandsförbindelse i och med att en kabel läggs under Öresund.
  Henry Bessemer får patent i England på ny stålframställningsmetod.
 
 Början Sökmeny 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1857 1858 1859 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1856
   5/3  Öppnas Örebro - Dylta (Ervalla), prov. godstrafik (KHJ tillsammans med NEJ den första lokomotivjärnvägen i Sverige) av KHJ.
 5/3  Öppnas Nora - Dylta (KHJ tillsammans med NEJ den första lokomotivjärnvägen i Sverige) av NEJ.
 I april Öppnas Nora - Örebro, provisorisk persontrafik av KHJ/NEJ.
 5/6  Öppnas Örebro - Dylta (Ervalla) av KHJ.
 23/6  Öppnas Kärrgruvan - Ängelsberg (enl Norling) (omkr. 20/10 enligt annan källa) av Norbergs jvg.
 1/7  Persontrafik och lokdrift på Frykstads Jvg.
 28/10  Öppnar den första järnvägen i Portugal, Lisboa - Carregado.
 1/12  Öppnas Göteborg - Jonsered, tillsammans med Malmö - Lund SJs första bandelar att öppnas för trafik av SJ.
 1/12  Öppnas Malmö - Lund av SJ.
  SJ B 43 "Prins August", ur första lokuppsättningen vid SJ (finns bevarad vid SvJvm).
  SJ personvagn A 103, ur första vagnuppsättningen vid SJ (finns bevarad vid SvJvm).
  Motala Verkstad bygger ångfartyget "Skibladner" till Norge.
  Den första järnvägen i Afrika, Alexandria - Cairo, öppnar i Egypten. Normalspår.
  I USA tillverkar Brown ett leksakståg med urverk.
  Krimkriget tar slut med fred i Paris.
 
 Början Sökmeny 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1858 1859 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1857
   1/7  Öppnas Åtvidaberg - Bersbo av ÅBJ.
 10/8  Öppnas Gävle - Kungsgården av GDJ.
 26/8  Öppnas Dylta - Arboga av KHJ.
 1/9  Öppnas Sandarne - Askesta, (ev först 5/8 1858) av MaSJ.
 16/12  Öppnas Jonsered - Vårgårda av SJ.
 23/12  Öppnas Lund - Örtofta av SJ.
  Öppnas hästbanan (industribana) Österströms järnväg.
  SJs centrala förvaltning flyttar till Stockholm.
  SJs första tredjeklassvagnar.
  De första stålrälerna används av Midland Railway, England.
  Filipstads Bergslags kanal öppnas.
  Kolera-epedimi.
 
 Början Sökmeny 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1859 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1858
   7/6  Öppnas Kungsgården - Storvik av GDJ.
 13/8  Öppnas Storvik - Robertsholm av GDJ.
 17/9  Chefen för SJ får KMTs tillstånd att anta serveringsentreprenörer å stationer.
 4/10  Öppnas Örtofta - Höör av SJ.
 5/10  Öppnas Vårgårda - Falköping av SJ.
  Öppnas Kristinehamns - Sjöändan som lokbana.
  SJs första resgodsvagnar.
  SJs första godsvagnar för hästtransport.
  SJ ändrar tre A-vagnar till kungliga vagnar 1858 - 61.
  SJs första tanklok, senare litt Ä, "Odin".
  De första semaforerna?.
  Injektorn, en fransk uppfinning, införs på lok (Common roots, sid 85).
  Statistiska Centralbyrån.
 
 Början Sökmeny 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 Nästa årtionde  
 
 Datum Händelser år 1859
   3/6  Öppnas Smedjebacken - Sandsta för prov. trafik av W-B jvg.
 13/7  Öppnas Robertsholm - Falun av GDJ.
 18/7  Öppnas Höör - Sösdala av SJ.
 1/9  Öppnas Falköping - Töreboda av SJ.
 1/10  Öppnas Sandsta - Marnäs för prov. trafik av W-B jvg.
 12/10  Robert Stephenson (*1803) avlider.
  Postkupéer vid SJ.
  Carl XV jaktvagn (finns bevarad vid SvJvm).
  Prov med torveldning på WSB.
  Kockums första godsvagn.
  I.K.Brunel avlider.
  Pullmans första sovvagn mellan Bloomington och Chicago i samarbete med Field (G och ARPC s 247). Pullmans egen konstruerade sovvagn kom 1865.
  Oscar I avlider, Karl XV kung.
  Slaget vid Solferino, Italien.