HOME
Motivkategorier  använda av Sveriges Järnvägsmuseum vid registrering av bilder.
 Inga andra motivkategorier än nedanstående är tillåtna!

Följande 11 motivkategorier används på Sveriges Järnvägsmuseum vid registrering av bilder!

Motivkategori  Kommentar
Byggnad Uthus, ställverk, banvaktstuga, station o.s.v.
Föremål -
Fordon  All rullande material, lok, vagnar, bilar, bussar, o.s.v*
Interiör Utan aktivitet av människor
Miljö  Linjebilder utanför stationsområdet, fabriksmiljö och hamnar
Porträtt -
Sjöfart -
Stadsbild -
Stationsmiljö Plattformar, bangård, trädgård, station även från gatusidan, verkstad o.s.v.
Verksamhet  Banbyggnad, invigning, nedläggningar, administration »olyckor, lastning, lossning m.m.
Översikt  Flygfoto, bild tagen från hög höjd, kyrktorn, hög byggnad, berg etc etc.

Uppdaterad 2011-12-13 Rolf Sten