Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 
Snabbfakta, SGGJ (Facts SGGJ) Snabbfakta, SGGJ (Facts SGGJ) (2005-10-25)

Snabbfakta, SGGJ (Facts SGGJ)

SGGJ historik (Facts SGGJ) (2005-10-25)
Privatbanan SGGJ i siffror (SGGJ in numbers) Privatbanan SGGJ i siffror (SGGJ in numbers) (2005-10-25)
Fortkörning på Salabanan, Olof Palm  Fortkörning på Salabanan, Olof Palm 
Mera fortkörning på Salabanan, Bernt Forsberg Mera fortkörning på Salabanan, Bernt Forsberg
Salabanans sista (och enda) storhetstid, Bernt Forsberg Salabanans sista (och enda) storhetstid, Bernt Forsberg
Lifh i Jugansbo (artikel ur tidningen Signalen 1954) Lifh i Jugansbo (artikel ur tidningen Signalen 1954)
Karta  SGGJ ( map.SGGJ) Karta  SGGJ ( map.SGGJ) (2003-01-26)
Tidtabell SGGJ från 1930 (Timetable SGGJ) Tidtabell SGGJ från 1930 (Timetable SGGJ) (2005-10-25)
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2005-10-25))

South bound SGGJ-train passing the bridges over Dalälven

Södergående SGGJ-tåg passerar den östra bron över Dalälven någon gång i början av 1930-talet. Passagen över Dalälven skedde via tre broar. Från väster räknat, en kort bro över Svartbäcken, en större bro över till Storön och slutligen den största bron från Storön över till älvens östra sida. Broarnas sammanlagda längd uppgick till 350 meter.
Vagnarna som syns efter loket är en av de kombinerade passagerar- och postvagnarna CD 5-7 samt en av personboggivagnarna BC0 1-3. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägamuseum.


Nästa sida Next page

 

Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.


© Rolf Sten
sggj.htm senast uppdaterad
2010-08-02