Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan

 
OKB,
Ostkustbanan

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
Under construction Snabbfakta (facts about OKB) (xxxxxx) 
Förhistoria & Ekonomi (prehistory) (2002-11-01)
Banan byggs och invigs (start of construction) (2002-11-01)
Köp av Norra Hälsinglands Järnväg, NHJ () (2002-11-01)
Trafikförbundet Uppsala - Norrland, TUN (2002-11-01)
Rullande materiel  (Rolling stock) (2002-11-01)  
Stationer, lastplatser (Stations) (xxxxxx)  
Förstatligandet (Sold to the Swedish state railways) (2002-11-01)
Vad har hänt efter 1933 (What happend then) (2002-11-01)
Map section Härnösand - Hudiksvall Karta Härnösand - Hudiksvall (Map) (1998-12-04)
Map section Hudiksvall - Gävle Karta Hudiksvall -Gävle (Map) (1998-12-04) 
OKB timetable Tidtabell 1930 Härnösand - Hudiksvall (Timetable 1930) (2001-10-16) 
OKB timetable Tidtabell 1930 Hudiksvall - Gävle (Timetable 1930) (2001-10-16)  
Banprofil Gävle Södra - Hudiksvall(Line gradient) (2002-11-01) 
Banprofil Hudiksvall - Härnösand (Line gradient) (2002-11-01) 

The OKB opening train at Sundsvall station October 31 Th. 1927
Sundsvall central 31 oktober 1927. Ostkustbanans invigningståg har anlänt från Härnösand och står berett att fortsätta mot Hudiksvall. Foto: Stig Nyberg

Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

© Rolf Sten
okb.htm senast uppdaterad 2006-09-16