Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan

 OKB, Ostkustbanan

Av Rolf Sten

Trafikförbundet Uppsala - Norrland, TUN (2002-11-01)   
OKB var tidigt överens med Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ, om ett samarbete mellan de båda banorna. UGJ bidrog även en hel till Ostkustbanan genom köp av aktier i OKB-bolaget
   Samarbetet formaliserades 23 december 1922 då de båda bolagen kom överens om en gemensam trafikförvaltning kallad för Trafikförbundet Uppsala - Norrland, TUN.
   Avsikten var att TUN skulle träda i kraft samtidigt som Ostkustbanan öppnades för trafik. Nu tjuvstartade det hela då det i TUN ingående trafikutskottet fick börja sin verksamhet redan 1 juli 1927.
   Inom TUN bildade de båda bolagen ett gemensamt dotterbolag, AB Trafikförbundets verkstäder, som i Gävle uppförde gemensamma reparationsverkstäder och förrådsbyggnader. Dessa verkstäder kom efter förstatligandet att bli AGEVE, Aktiebolaget Gävle VagnVerkstäder.
  Efter förstatligandet av UGJ och OKB 1933 upplöstes TUN.
TUN engine workshop att Gävle year 193+
Interiör från TUN:s verkstad i Gävle omkring år 1930. Foto: samling Rolf Sten


Return to page top

Previous page Föregående sida     Nästa sida Next page


 Return to previous page
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
© Rolf Sten
okb_tun.htm senast uppdaterad (updated) 1 november 2002