Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1904

Tillkommit under året
(addition during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
.-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

Borås - Alvesta Järnväg, BAJ
. Den 6 kilometer långa bandelen Svenljunga - Axelfors öppnades för allmän trafik 12 augusti.

Falun - Västerdalarnas Järnväg, FVJ. Den 28 kilometer långa bandelen Falun - Repbäcken öppnades för allmän trafik 23 juni.
Järnvägen sammanslogs 1 januari 1920 med Gävle - Dala Järnvägar.

Göteborg - Särö Järnväg, GSJ. Den 2 kilometer långa bandelen Släp - Särö öppnades för allmän trafik 3 mars.

Stockholm - Västerås Bergslagens Järnvägar, SWB. Den 24 kilometer långa bandelen Nyhammar - Björbo öppnades för allmän trafik 1 juli.
Bandelen Morgårdshammar - Smedjebackens hamn, 3 kilometer, öppnades för godstrafik 9 februari.

Lund - Bjärreds Järnväg, LBJ. Den 1 kilometer långa bibanan Leråkra - Flädie öppnades för allmän trafik under juni månad. Allmän godstrafik hade då pågått sedan 1903.
LBJ sammanslogs 1 juli 1918 med Lund - Revinge Järnväg, LReJ. De båda järnvägarnas nya namn blev Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ.

Vellinge - Skanör - Falsterbo Järnväg, HSFJ. Den 18 kilometer långa järnvägen Vellinge - Falsterbo öppnades för allmän trafik 18 maj.

Ängelholm - Östra Ljungby Järnväg. Den 19 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 1 december.
Sammangick 5 november 1907 med Klippan - Östra Ljungby Järnväg varefter de båda banorna kallades Ängelholm - Klippans Järnväg, EKJ.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- .

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)

Falkenbergs Järnväg, FJ
, spårvidd 891 mm. Den 26 kilometer långa bandelen Holsljunga - Tranemo samt den 5 kilometer långa bandelen Tranemo - Limmared öppnades för allmän trafik 4 mars respektive 30 juni.

Karlstad - Munkfors Järnväg, KMJ, spårvidd 891 mm. Den 30 kilometer långa bandelen Deje - Karlstad Östra öppnades för allmän trafik 1 mars.
KMJ uppgick 1 oktober 1921 i Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ.

Ronehamn - Hemse Järnväg, RHJ, spårvidd 891 mm. Den 10 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 1 mars. Provisorisk trafik hade periodvis då pågått sedan 25 oktober 1901.
Allmän godstrafik hade pågått sedan 2 februari 1903.

Skövde - Axvalls Järnväg, SAJ, spårvidd 891 mm. Den 21 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 31 mars. SAJ införlivades 1 juni 1935 med Lidköping - Skövde & Stenstorps Järnvägar, LSSJ.

Visby - Visborgsslätts järnväg, spårvidd 891 mm. Den 2 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 26 juni. Enskild godstrafik hade då pågått sedan 28 november 1903.

Minskning under året (reduction during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1904.html senast uppdaterad 2022-12-28