Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


HSFJ, Hvellinge - Skanör - Falsterbo Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, HSFJ (Facts HSFJ)

Snabbfakta, HSFJ (Facts HSFJ) (2004-01-12) 
HSFJ stationer driftplatser, bandel (Operation sites) 649

Karta  HSFJ ( map HSFJ)

Karta  HSFJ ( map HSFJ) (2004-01-12)
Tidtabell HSFJ från 1930 (Timetable HSFJ) Tidtabell HSFJ från 1930 (Timetable HSFJ) (2004-01-12) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2004-01-12)

Falsterbo yard and engineshed year 1912
HSFJ slutpunkt i Falsterbo omkring år 1912. Bilden är tagen från stationshusets övervåning och visar badhotellet Falsterbohus till vänster.  Persontåget står berett att köra in på station för att sedan avgå mot Skanör och Hvellinge. Foto efter gammalt vykort. Samling Rolf Sten. 

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik, Riksarkivet, Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
hsfj_inneh.html senast uppdaterad 2021-04-25