Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Visby - Visborgsslätts Järnväg
Visby - Visborgsslätt - Bjärs Järnväg

Av Rolf Sten 


Snabbfakta (Facts)

Visby - Visborgsslätts Järnväg
Den Svenska armen
byggde den 2 kilometer långa, smalspåriga järnvägen, 891 mm, mellan Visby och militäranläggningen, Visborgsslätt.
   Inofficiell godstrafik startade 28 november 1903. 27 juni 1904 öppnades banan för allmän trafik.
   För driften av banan fanns ett bolag som hette Trafik AB Visby - Visborgsslätt. Bolaget svarade själv för persontrafiken medan godstrafiken utfördes på entreprenad av Gotlands Järnväg, GJ.
   16 mars 1912 arrenderades banan av Visby - Visborgsslätt - Bjärs Järnväg. Se denna i fortsättningen.

Visby - Visborgsslätt - Bjärs Järnväg
15 september 1911
beviljades koncession för en järnväg mellan Visborgsslätt och Bjärs. Koncessionen överfördes till Trafik AB Västerhejde - Visby.
   De första två kilometrarna. Visborgsslätt - Knieppbyn öppnades för allmän trafik 23 juni 1912. Den 29 augusti öppnades de resterande 3 kilometrarna mellan Knieppbyn och Hallvards för allmän trafik. Sedan koncessionen hade beviljats beslutade man sig för att ändra namnet Bjärs till Hallvards. Banan hade spårvidden 891 mm och var 5 kilometer lång.
   Inför banans öppnande för allmän trafik arrenderades Visby - Viborgsslätts Järnväg och därmed kom man att kontrollera hela sträckan mellan Visby och Hallvards, 7 kilometer. Arrendet gällde från den 16 mars 1912.
   Genom avtal med Gotlands Järnväg skötte dom godstrafiken medan persontrafiken sköttes i egen regi.
Map Visby - Visborgsslätt - Bjärs JärnvägDen gröna linjen visar Visby - Visborgsslätts Järnväg vilken utarrenderades till Visby - Visborgsslätts - Bjärs Järnväg 1912.
Den röda och lila linjen visar Visby - Visborgsslätts - Bjärs Järnväg 1912.

 

 

 

 

   15 juni 1931 gick Trafik AB Västerhejde - Visby i konkurs men genom olika arrangemang kunde trafiken fortsätta.
   1 mars 1940 lades all trafik formellt ned mellan Kneippbyn och Hallvards. I praktiken hade trafiken varit stoppad redan 1 januari på grund av mycket svåra snöförhållanden.
   På sträckan Visby - Kneippbyn lades persontrafiken ned samtidigt som nedläggningen mellan Kneippbyn och Hallvards medan godstrafiken mellan Visby och Kneippbyn fortsatte några år till.
   30 januari 1941 beslutades om förstatligande av den återstående bandelen, Visborgsslätt - Kneippbyn. Sträckan Visby - Visborgsslätt var sedan begynnelsen ägd av staten.
   1 oktober 1946 upphörde även godstrafiken Visby - Kneippbyn.
Banan mellan Kneippbyn och Hallvards revs på en gång efter nedläggningen 1940.
Mellan Visby och Kneippbyn revs banan 1948.

Slut! End of story.

Källor: Gotlands Järnvägar av John Kvarnstedt, Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik, Riksarkivet, samt järnvägsdata.

Return to page top

Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "Smalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
vvj.html senast uppdaterad 27 december 2001