Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Developement of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1903

Tillkommit under året
(addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)

Malmbanan
. Den 229 kilometer långa bandelen Gällivare - Riksgränsen öppnades för allmän trafik 14 juli. Provisorisk trafik hade då pågått sedan 15 november 1902.
I och med denna bandels färdigställande var hela Malmbanan, 433 kilometer, Luleå - Riksgränsen (Narvik) öppnad för allmän trafik.

Statsbanan Göteborg - Skee - Strömstad. Den 85 kilometer långa bandelen Uddevalla - Skee öppnades för allmän trafik 16 december.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

Göteborg - Särö Järnväg, GSJ
. Den 22 kilometer långa bandelen Göteborg - Släp öppnades för allmän trafik 13 juli.

Mora - Vänerns Järnväg, MWJ. Den 31 kilometer långa bibanan Malung - Limedsforsen öppnades för allmän trafik 28 november.

Strömstad - Skees Järnväg. Den 7 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 16 december. Järnvägen såldes till staten 1 januari 1907.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- .

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)

Östra Blekinge Järnväg, ÖBlJ
, spårvidd 1067 mm. Den 7 kilometer långa bibanan Torsås - Bergkvara öppnades för allmän trafik 6 april.

Karlstad - Munkfors Järnväg, KMJ, spårvidd 891 mm. Den 29 kilometer långa bandelen Munkfors - Deje öppnades för allmän trafik 1 oktober.
KMJ uppgick 1 oktober 1921 i Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ.

Stafsjö Järnväg, StafsjöJ, spårvidd 600 mm. Den 18 kilometer långa järnvägen Kolmården - Virå öppnades för allmän trafik 26 augusti. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan 19 juli 1902.

Minskning under året (reduction during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

Kinds Järnväg, KindJ
. Godstrafiken på 22 kilometer av den 38 kilometer långa bandelen lades ned 1 mars. Persontrafiken hade upphört redan 24 december1902. Anledningen till nedläggningen var att Borås - Alvesta, BAJ, hade köpt järnvägen och byggt en ny linje parallellt med cirka 22 kilometer av KindsJ.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)

Smedjebackens Järnväg, SmbJ
, spårvidd 1188 mm. Trafiken på den 18 kilometer långa linjen, Smedjebacken - Marnäs lades ned i september sedan Stockholm - Västerås Bergslagens Järnvägar, SWB, byggt en ny normalspårig linje Smedjebacken - Ludvika, öppnad för trafik 26 november 1900.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1903.html senast uppdaterad 25 juli 2003