Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 - 2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1905

Tillkommit under året
(addition during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg, GKJ
. Den 5 kilometer långa banan öppnades för proviskrisk godstrafik 24 maj.

Gruvgården - Fors Järnväg, GFJ. Den 10 kilometer långa bandelen Fors - Garpenberg öppnades för allmän trafik 1 augusti.

Falun - Västerdalarnas Järnväg, FVJ. Den 41 kilometer långa bandelen Repbäcken - Björbo öppnades för allmän trafik 11 december.

Lund - Revinge Järnväg, LReJ. Den 21 kilometer långa bandelen Lund Södra - Revingehed öppnades för allmän trafik 6 maj.

Lund - Revinge Järnväg, LReJ. Den 1 kilometer långa bandelen Högevall - Lund Södra öppnades för godstrafik 6 maj.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)

Mönsterås Järnväg, MÅJ,
spårvidd 891 mm. Den 27 kilometer långa bandelen Sandbäckshult - Alsterbro öppnades för allmän trafik 22 januari.

Nättraby - Alnaryd - Älmeboda Järnväg, NAÄJ, spårvidd 600 mm. Den 14 kilometer långa bandelen Alnaryd - Erlingsboda öppnades för allmän trafik 25 juni.

Minskning under året (reduction during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
 

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1905.html senast uppdaterad 2022-12-28