Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1900

Tillkommit under året
(addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
Stambanan Krylbo - Mjölby. Den 35 kilometer långa bandelen Krylbo - Västanfors öppnades för allmän trafik 12 december. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan januari 1899.

Stambanan Krylbo - Mjölby. Den 72 kilometer långa bandelen Västanfors - Frövi öppnades för allmän trafik 1 juli.

Stambanan Krylbo - Mjölby. Den 25 kilometer långa sträckan av Örebro - Köpings Järnväg, Örebro - Frövi, inköpt av Svenska staten

Statsbanan Boden - Karungi - Haparanda. Den 32 kilometer långa Bandelen Boden - Niemisel öppnades för allmän trafik 1 oktober. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan årsskiftet 1899/1900.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
Dala - Hälsinglands Järnväg, DHdJ
. Den 67 kilometer långa bandelen Voxna - Orsa öppnades för allmän trafik 18 oktober. Provisorisk trafik hade då pågått sedan 18 januari. Därmed var hela DHdJ öppnad för allmän trafik.

Mora - Älvdalens Järnväg, MEJ. Den 41 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 1 november.

Sala - Gysinge - Gävle Järnväg, SGGJ. Bandelarna Sala - Kerstinbo, 45 kilometer, samt Gysinge - Hagaström, 46 kilometer, öppnades för allmän trafik 28 respektive 22 december.

Stockholm - Västerås Bergslagens Järnvägar, SWB. Bandelarna Fagersta - Ludvika, 46 kilometer, samt Ängelsberg - Fagersta, 15 kilometer, öppnades för allmän trafik 26 november

Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ. Den 1 kilometer långa bandelen Mälarbaden - Mälarbadens hamn öppnades för allmän trafik 9 oktober. Därmed hade NrSlJ nått sin största längd, 120 kilometer.

Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ. Den 15 kilometer långa järnvägen Degeberga - Brösarp öppnades för allmän trafik 3 maj.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- .

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
Västergötland - Göteborgs Järnvägar, VGJ
, spårvidd 891 mm. Den 129 kilometer långa bandelen Göteborg - Skara öppnades för allmän trafik 1 januari

Västergötland - Göteborgs Järnvägar, VGJ, spårvidd 891 mm. Den 12 kilometer långa bandelen Tumleberg - Håkantorp öppnades för allmän trafik 1 januari.

Hönshylte - Kvarnamåla Järnväg, HKJ, spårvidd 1067 mm. Den 21 kilometer långa järnvägen Norraryd - Kvarnamåla öppnades för allmän trafik 22 oktober. Järnvägen såldes 1913 till Växjö - Tingsryds Järnväg, VTJ.

Gotlands Järnväg, GJ, spårvidd 891 mm. Den 9 kilometer långa Hemse - Hvadhem öppnades för allmän trafik 26 juli. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan 15 oktober 1899.

Jönköping Gripenbergs Järnväg, JGJ, spårvidd 600 mm. Den 10 kilometer långa bandelen Förnäs - Vireda öppnades för allmän trafik 18 december. Även ett 1 kilometer långt bispår Jönköping Östra - Jönköpings hamn öppnades för trafik 15 juni. Detta spå var endast avsett för godstrafik.

 

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

Örebro - Köpings Järnväg, ÖKJ
. Den 25 kilometer långa sträckan Örebro - Frövi såld till Svenska staten.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1900.html senast uppdaterad 2022-12-28