Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to narrow gauge table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


GJ, Gotlands Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta (facts about GJ) Snabbfakta (facts about GJ) (2001-12-27) 
Beskrivning av GJ linje 1925 (description of GJ line) Beskrivning av GJ linje 1925 (description of GJ line) (2001-12-27) 
Karta  (Map.) Karta  (Map.) (2001-12-27)
Tidtabell 1930 (Timetable) Tidtabell 1930 (Timetable) (2001-12-27)
Banprofil GJ (line gradient) Banprofil GJ (line gradient) (2001-12-27)

Visby station around year 1925
Visby station och bangård i början av 1920-talet. Närmast stationshuset syns ett persontåg och hitom det står ett godståg. Observera personen sittandes på godsvagnen i bildens mitt. Bromsningen av tågen skedde manuellt med bromsare utplacerade på ett visst antal vagnar. Dessa skötte bromsningen på order av lokföraren som med olika signaler med lokvisslan gav order om broms till eller ifrån. Persontågen försågs efterhand med tryckluftsbroms varför bromsarna inte längre behövdes på dessa. Godstågen, däremot, var manuellt bromsade ända fram till järnvägens nedläggning.
Till höger i bild var mot Västkinde och till vänster gick linjen mot Roma. Foto ur Sveriges Järnvägsstationer 1926.

Nästa sida Next page

Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "Smalspåriga järnvägar"


Källor: Gotlands Järnvägar av John Kvarnstedt, Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata. Sveriges Järnvägsmuseum.


© Rolf Sten
gj.htm senast uppdaterad 2006-09-17