Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


ÖKJ, Örebro - Köpings Järnväg
Före detta Köping - Hults Järnväg, KHJ

Av Rolf Sten


Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ, Örebro - Köping Järnväg, ÖKJ samt Oxelösund - Flen Västmanlands Järnväg, OFWJ, är alla järnvägar som vi olika tidpunkter arrenderades köptes och sammanslogs till Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ.


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
Historik åren 1848 - 1925 (History year 1848-1925) Historik åren 1848 - 1925 (History year 1848-1925) (2003-12-19) 

Rullande materiel (Rolling stock)
Rullande materiel (Rolling stock) (2003-12-19) 
Karta  ÖKJ ( map.ÖKJ) Karta  ÖKJ ( map.ÖKJ) (2003-12-19) 

Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar
Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar (2003-12-19)  

Banprofil ÖKJ (line gradient)
Banprofil (line gradient) (2003-12-19) 

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Sveriges Järnvägsmuseum. Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
okj_inneh.html senast uppdaterad 19 december 2003 av Rolf Sten