Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Train back to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

VGJ, Västergötland - Göteborgs Järnvägar

Av Rolf Sten

 

Västergötland - Göteborgs Järnvägar med signaturen VGJ är samlingsnamnet på det järnvägsbolag som med tiden kom att omfatta en mängd olika järnvägar. Det ursprungliga bolaget var Västergötland - Göteborgs Järnväg vilket bestod av huvudlinjen Göteborg - Skara och sidobanan Tumleberg - Håkantorp (1900). Genom köp av järnvägarna Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg (1904) samt Mariestad - Kinnekulle Järnväg (1909) förlängdes huvudlinjen till Mariestad. Huvudlinjen förlängdes ytterligare genom nybyggnad av linjen Mariestad - Torved - Gårdsjö (1910). Järnvägsnätet utökades med sidobanan Torved - Gullspång (1917).
VGJ utökade järnvägsnätet ytterligare genom att köpa alla aktier i följande järnvägsbolag: Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg (1916), Mariestad - Moholms Järnväg (1925), Skara - Timmersdala Järnväg (1916) samt Trollhättan - Nossebro Järnväg (1925). Formellt drevs dessa banor även i fortsättningen som egna järnvägsbolag.

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta Del 1/3 (facts about VGJ part 1/3) Snabbfakta Del 1/3 (facts about VGJ part 1/3) (2005-04-01) 
Snabbfakta Del 2/3 (facts about VGJ part 2/3) Snabbfakta Del 2/3 (facts about VGJ part 2/3) (2005-04-01) 
Snabbfakta Del 3/3 (facts about VGJ part 3/3) Snabbfakta Del 3/3 (facts about VGJ part 3/3) (2005-04-01) 
Översiktskarta (Key map) VGJ Översiktskarta Västergötland - Göteborgs Järnvägar (Key map) (1999-05-28) 
Karta delen Göteborg-Vara (Map section Göteborg-Vara) Karta delen Göteborg - Vara (Map section Göteborg - Vara) (1999-05-28)
Karta delen Vara-Gårdsjö (Map section Vara-Gårdsjö) Karta delen Vara - Gårdsjö (Map section Vara - Gårdsjö) (1999-05-28) 
Tidtabell 1930 Gårdsjö - Mariestad - Kinnekulle - Skara - Tumleberg - Göteborg och åter (Timetable 1930) Tidtabell 1930 Gårdsjö - Mariestad - Kinnekulle - Skara - Tumleberg - Göteborg och åter (Timetable 1930) (2001-11-30)  
Tidtabell 1930 Gullspång - Torved och åter (Timetable 1930) Tidtabell 1930 Gullspång - Torved och åter (Timetable 1930)
Beskrivning av VGJ linjer (description of VGJ lines) Beskrivning av VGJ linjer (description of VGJ lines) (2005-04-01)
Banprofiler VGJ Line gradients Banprofiler VGJ (Line gradients) (2001-11-30)  
Korta filmsekvenser från  VGJ  (Short movies from VGJ) Korta filmsekvenser från  VGJ  (Short movies from VGJ) (2005-04-01)

Skara station and yard 1924
Skara järnvägsstation och bangård omkring år 1924. Skara var en stor smalspårig knutpunkt. Söderut VGJ-linjen mot Vara och Göteborg. Västerut LLSJ-linjen mot Lidköping. Österut LSSJ-linjen mot Stenstorp. Norrut VGJ-linjen mot Lundsbrunn Gullspång samt STJ-linjen mot Timmersdala.. Foto: Svenska Järnvägsföreningens femtioårsskrift 1876-1926. 
 
Nästa sida Next page
 
Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Malte Ljunggren Sveriges lokstationer, Alfred Malke Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata. Sveriges Järnvägsmuseum. Riksarkivet. Måns Mannerfelt Västergötland - Göteborgs Järnvägar. Yngve Holmgren Västgöta - ånglok.

 

 

 Train back to table of content
  Returtåg till "smalspåriga järnvägar" innehållsförteckning
 

 
© Rolf Sten
vgj.htm senast uppdaterad 2006-09-17