Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Stambanan Krylbo - Mjölby
The main line Krylbo - Mjölby

av Rolf Sten

Stambanan Krylbo - Mjölby
Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
Snabbfakta (facts about the main line) Snabbfakta (facts about the main line) (2004-08-27) 

Tidtabell 1930 Krylbo - Mjölby (Timetable year 1930)
Tidtabell 1930 Krylbo - Mjölby (Timetable year 1930) (2004-08-27) 

Profil Krylbo - Mjölby (line gradient)
Profil Krylbo - Mjölby (line gradient) (2004-08-27) 

Railway map Swedish Railways main line Krylbo - Mjölby
De oranga, gröna, gula och blå linjerna på ovanstående karta visar Stambanan Krylbo - Mjölbys sträckning. Orginalkartan kommer från Statens Järnvägars 75-års historik 

Nästa sida Next pageReturn to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Statens Järnvägar "innehåll"

© Rolf Sten
index..html senast uppdaterad 27 augusti 2004