Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1877
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
Stambanan genom Norrland.
Den 27 kilometer långa bandelen Ockelbo - Holmsveden öppnades för allmän trafik 1 november.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
Oxelösund - Flen Västmanlands Järnväg, OFWJ.
Den 24 kilometer långa bandelen Rekarne - Valskog och den 18 kilometer långa bandelen Rekarne - Kolbäck samt den 13 kilometer långa bandelen Nyköping - Oxelösund öppnades alla för allmän trafik 1 januari. Därmed var hela OFWJ, 156 kilometer öppnad för allmän trafik.

Bånghammar - Klotens Järnväg, BKJ. Den 22 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 20 september. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan 25 december 1875.

Bergslagernas Järnvägar, BJ. Den 115 kilometer långa bandelen Daglösen - Ludvika samt bandelen Göteborg - Trollhättan, 37 kilometer, öppnades för allmän trafik 3 januari respektive 31 maj.

Vimmerby - Hultsfreds Järnväg, VHJ . Den 21 kilometer långa bandelen Vimmerby - Hultsfred öppnades för allmän trafik 1 augusti. VHJ såldes 9 juni 1899 till Nässjö - Oskarshamns Järnväg, NOJ.

Halmstad - Nässjö Järnvägar, NHJ. Den 115 kilometer långa bandelen Halmstad - Värnamo öppnades för allmän trafik 1 september.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ
, spårvidd 891 mm.
Den 50 kilometer långa bandelen Nordmark - Sjögränd öppnades för allmän trafik 17 december
Den 5 kilometer långa bandelen Sjögränd - Edebäck öppnades för allmän trafik 17 december
Den 10 kilometer långa bandelen Sjögränd - Björndalsbron öppnades för allmän godstrafik 17 december
Den 2 kilometer långa bandelen Björndalsbron - Skymnäs öppnades för allmän godstrafik 17 december
Den 5 kilometer långa bandelen Nordmark - Taberg öppnades för allmän godstrafik 17 december
Den 1 kilometer långa bandelen Geijersholm - Starrkärr öppnades för allmän godstrafik 17 december

Lidköping - Håkantorps Järnväg, HLJ. Den 27 kilometer långa järnvägen med spårvidden 891 mm öppnades för allmän trafik 12 december.

Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg, DONJ, spårvidd 891 mm. Den 11 kilometer långa bandelen Vintjärn - Lilla Björnmossen öppnades för allmän godstrafik 25 juni.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)

-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1877.html senast uppdaterad 2022-12-26