Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1876
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)

- Stambanan genom Norrland.
Den 38 kilometer långa bandelen Storvik - Ockelbo öppnades för allmän trafik 1 november.

- Statsbanan Skövde - Karlsborg. Den 43 kilometer långa banan öppnades för allmän trafik 27 juli.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Nora - Karlskoga Järnväg, NKJ.
Den 45 kilometer långa bandelen Strömtorp - Otterbäcken öppnades för allmän trafik 29 juli. Därmed var hela den 109 kilometer långa NKJ öppen för allmän trafik.

- Oxelösund - Flen Västmanlands Järnväg, OFWJ. Den 49 kilometer långa bandelen Flen - Nyköping och den 52 kilometer långa bandelen Flen - Rekarne öppnades för allmän trafik 1 juli respektive 1 oktober. På sträckan Flen - Rekarne hade godstrafiken då pågått sedan augusti.

- Stockholm - Västerås Bergslagens Järnvägar, SWB. Den 98 kilometer långa bandelen Tomteboda - Tillberga samt den 50 kilometer långa bandelen Tillberga - Ängelsberg öppnades för allmän trafik 15 december respektive 4 september. På sträckan Tillberga - Ängelsberg hade godstrafik pågått sedan 27 juli.

- Norbergs Järnväg, NJ. Den 18 kilometer långa banan Ängelsberg - Kärrgruvan ombyggdes från spårvidden 1188 mm till normalspår med delvis ny sträckning. Den normalspåriga banan öppnades för allmän trafik 27 juli. Den gamla smalspåriga banan hade då varit i drift från 1856.

- Bergslagernas Järnvägar, BJ. Den 32 kilometer långa bandelen Kil - Molkom samt bandelen Molkom - Daglösen - Filipstad, 37 kilometer öppnades för allmän trafik 1 mars respektive 1 augusti.

- Östra Värmlands Järnväg, ÖWJ. Den 11 kilometer långa bandelen mellan Gammalkroppa - Persberg samt den 7 kilometer långa bandelen Nyhyttan - Finnshyttan öppnades för allmän trafik 3 april. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan 1 februari på sträckan Gammalkroppa - Nyhyttan - Filipstad.

- Nybro - Sävsjöströms Järnväg, NSJ. Den 43 kilometer långa banan öppnades för allmän trafik 21 oktober. Provisorisk godstrafik hade då varit igång mellan Nybro - Målerås och Målerås - Sävsjöström 20 juli respektive 2 oktober.

- Landskrona - Ängelholms Järnväg, LEJ. Den 35 kilometer långa bandelen mellan Åstorp och Landskrona öppnades för allmän trafik 1 november. Därmed var hela den ursprungliga LEJ, 48 kilometer öppen för allmän trafik. LEJ såldes till staten 1 januari 1896 för att bilda en del i Västkustbanan.

 

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Näs - Morshyttans Järnväg, NMJ.
Den 12 kilometer långa järnvägen med spårvidden 891 mm öppnades för allmän trafik 1 oktober. Bandelen Morshyttan -  Västanhede revs lades ned 1 oktober 1921. Kvarvarande sträcka ombyggdes till normalspår och ingick sedan i Näs - Horndals Järnväg.

- Filipstad norra Bergslags Järnväg, FNBJ. Den 17 kilometer långa järnvägen, med spårvidden 891 mm, Filipstad - Nordmark öppnades för allmän trafik 3 april. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan oktober 1875. FNBJ uppgick 28 oktober i Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ.

- Uppsala - Länna Järnväg, ULJ. Den 21 kilometer långa järnvägen med spårvidden 891 mm mellan Uppsala - Länna öppnades för allmän trafik 5 november. Järnvägen arrenderades av Stockholm - Rimbo Järnväg från 8 juli 1905 och köptes av samma bolag 1908

- Hjo - Stenstorps Järnväg, HSJ. Den 7 kilometer långa bandelen med spårvidden 891 mm Ekedalen - Tidaholm öppnades för allmän trafik 1 juni. Därmed var heja järnvägen HSJ 39 kilometer öppnad för allmän trafik.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)

- Norbergs Järnväg, NJ. Den 18 kilometer långa banan mellan Ängelsberg - Kärrgruvan med spårvidden 1188 mm öppnades för allmän trafik 27 juni 1856. Ombyggd till normalspår. Trafiken på smalspåret upphörde 26 juli.


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1876.html senast uppdaterad 2022-12-26