Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


OFWJ,
Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg

Av Rolf Sten


Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ, Örebro - Köping Järnväg, ÖKJ samt Oxelösund - Flen Västmanlands Järnväg, OFWJ, är alla järnvägar som vi olika tidpunkter arrenderades köptes och sammanslogs till Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ.


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Historik åren 1862 - 1925 (History year 1862-1925) Historik åren 1862 - 1925 (History year 1862-1925) (2003-12-19) 

Oxelösunds hamn 1878 - 1925 (Oxelösund harbor 1878-1925)
Oxelösunds hamn 1878 - 1925 (Oxelösund harbor 1878-1925) (2003-12-19) 
Karta  OFWJ ( map OFWJ) Karta  OFWJ ( map OFWJ)(2003-12-19) 

Rullande materiel ( Rolling stock)
Rullande materiel ( Rolling stock)  (2003-12-19) 

Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar
Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar (2003-12-19) 

Banprofil (line gradient)
Banprofil (line gradient) (2003-12-19) 

Oxelösund station year 1920
Oxelösund station omkring år 1920. Ett persontåg har just inkommit från Nyköpingshållet. Foto efter gammalt vykort. Samling Rolf Sten.

 

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Sveriges Järnvägsmuseum. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
ofwj_inneh.html senast uppdaterad 19 december 2003 av Rolf Sten