Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1878
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Stambanan genom Norrland.
Den 33 kilometer långa bandelen Holmsveden - Bollnäs öppnades för allmän trafik 1 november.

- Norrländska tvärbanan. Den 69 kilometer långa bandelen Torpshammar - Bräcke öppnades för allmän trafik 1 oktober.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Bergslagernas Järnvägar, BJ.
Den 10 kilometer långa bandelen Trollhättan Öxnered öppnades för allmän trafik 26 februari


Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)

-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Säfsnäs Järnväg, SVJ.
Den 47 kilometer långa järnvägen Hörken - Annefors med spårvidden 802 mm öppnades för allmän trafik 15 september. Provisorisk godstrafik hade då pågått mellan Hålldammen - Strömsdal sedan juli 1875. Mellan Strömsdal - Annefors sedan 10 oktober 1876 och mellan Hörken - Hålldammen sedan 3 januari 1877

- Dannemora - Hargs Järnväg, DHJ, spårvidd 891 mm. Den 39 kilometer långa bandelen Dannemora - Hargshamn öppnades för allmän trafik 2 januari. Provisorisk godstrafik hade pågått mellan Dannemora - Gimo sedan 7 oktober 1876.
Den 8 kilometer långa bandelen Knaby - Ramhäll öppnades för godstrafik 2 januari.

- Norsholm - Bersbo Järnväg, NBJ. Den 33 kilometer långa järnvägen med spårvidd 891 mm öppnades för allmän trafik 18 november. Såldes 1 januari 1921 till Hultsfred - Västervik - Åtvidaberg - Bersbo Järnvägsaktiebolag, NVHJ.

- Västervik - Åtvidaberg - Bersbo Järnväg, VÅBJ, spårvidd 891 mm. Den 9 kilometer långa bandelen Bersbo - Åtvidaberg öppnades för allmän trafik 20 november. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan 16 oktober.

- Vislanda - Bolmens Järnväg, ViBJ. Den 51 kilometer långa järnvägen Vislanda - Bolmen, med spårvidd 1067mm, öppnades för allmän trafik 4 oktober. efter konkurs såldes järnvägen till Karlshamn - Vislanda Järnväg, KWJ, 25 september 1899.

- Gotlands Järnväg, GJ. Den 57 kilometer långa järnvägen med spårvidden 891 mm, Visby hamn - Visby - Hemse öppnades för allmän trafik Visby - Hemse 16 september. Spåret till Visby hamn öppnades för godstrafik samma dag.

 

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1878.html senast uppdaterad 2022-12-26