Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1875
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Norra stambanan.
Den 58 kilometer långa bandelen Krylbo - Storvik öppnades för allmän trafik 6 juni.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Stockholm - Västerås Bergslagens Järnvägar, SWB
. Den 45 kilometer långa bandelen Tillberga - Köping öppnades för allmän trafik 7 december. Provisorisk godstrafik hade påbörjats redan 1 december

Sala - Tillberga Järnväg. Den 28 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 7 december. (Såld till SWB 2 mars 1906).

Bergslagernas Järnvägar, BJ. Den 70 kilometer långa bandelen Falun - Ludvika öppnades för allmän trafik 31 december.

Östra Värmlands Järnväg, ÖWJ. Den 19 kilometer långa bandelen mellan Storfors - Gammelkroppa öppnades för allmän trafik 11 december. Godstrafiken hade dock startat redan 21 oktober.

Hälsingborg - Hässleholms Järnväg, HHJ. Den 42 kilometer långa bandelen mellan Klippan - Hässleholm öppnades för allmän trafik 17 mars. I september 1874 hade sträckorna Ramlösa - Klippan, 32 kilometer, samt sträckan Bjuv - Billeholm 5 kilometer, öppnats för provisorisk trafik. I och med att sträckan Klippan - Hässleholm nu öppnats kunde hela den 79 kilometer långa HHJ öppnas för allmän trafik.

Landskrona - Ängelholms Järnväg, LEJ. Den 13 kilometer långa bandelen mellan Ängelholm - Åstorp öppnades för allmän trafik 31 december.

Lund - Trelleborgs Järnväg, LTJ. Den 43 kilometer långa bandelen mellan Lund - Trelleborg öppnades för allmän trafik 26 juli.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-

Minskning under året (reduction during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1875.html senast uppdaterad
2022-12-26