Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

NKJ, Nora - Karlskoga Järnväg

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
Historik NKJ, Nora - Karlskoga Järnväg ( History of) Historik NKJ, Nora - Karlskoga Järnväg ( History of) (2001-01-26) 
Översiktskarta  NKJ (NBJ) ( Key map.NKJ & NBJ) Översiktskarta  NKJ (NBJ) ( Key map.NKJ & NBJ) (2001-01-26)

Deltaljkartor över NKJ finns på NBJ-sidorna
Detaljkartor över NKJ finns på NBJ-sidorna

Nora station aroud year 1910
Ovanstående bild är en kopia från ett kolorerat vykort och
föreställer Nora station och bangård omkring 1910.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
nkj_inneh.html senast uppdaterad 7 november 2001