Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to mainpage narrov gauge
åter till smalspår huvudsida
Klicka på bilden ovan


FNBJ, Filipstad Norra Bergslags Järnväg

Av Rolf Sten

Filipstad Norra Bergslags Järnväg (FNBJ)

The station Filipstad Västra year 1912

Ovanstående bild visar stationen Filipstad Västra 1912. Stationen ägdes av Bergslagernas Järnvägar, BJ men användes också av FNBJ. Foto ur resehandbok från 1913.

   För att lättare kunna transportera malmen från de gruvfält som fanns inom Nordmarks socken till bland annat Finnshyttan och andra bruk i Sverige fanns det planer på en järnväg från Filipstad och norrut till Nordmark. I Nordmark kunde man få förbindelse med Map FNBJgruvfältet i Taberg genom den järnväg som Uddeholmsbolaget planerade från Taberg till Motjärnshyttan.
   Överenskommelse träffades med Uddeholmsbolaget den 5 april 1873.
Uddeholmsbolaget var med sina 40 % en stor aktieägare i FNBJ.
   Koncession på en smalspårig järnväg, 891 mm, söktes och beviljades den 9 maj 1873.
   Den förberedande undersökningen hade utförts av ingenjören E Qvistgaard.
  I februari 1874 började banbygget och i slutet av 1875 öppnades den 17 kilometer långa banan för godstrafik. Persontrafiken startade den 10 mars 1876.
   Rälsen på banan var av stål och vägde 17,2 kilo per meter. Banans största lutning var 16,67 ‰ och minsta kurvradie 300 meter. Största tillåtna hastighet var satt till 21,4 km/t. Sidospårens längd uppgick till 3,7 kilometer.

   1 juli 1880 träffades avtal med NKlJ om förvaltning av FNBJ. Det var främst en ansträngd ekonomi som gjorde att detta avtal slöts.
   Från 1915 arrenderades FMBJ ut till NKlJ.
   28 oktober 1920 köptes FMBJ av NKlJ.

Nordmart station year 1890. Engine No. 4 or 5
Nordmark station någon gång på slutet av 1890-talet. Loket är vänt i riktning mot Hagfors. Loket är något av NKlJ nummer 4 eller 5. Foto: Samling Rolf Sten. 


Ovanstående karta är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift. Bearbetad och färglagd av Rolf Sten
Källor: svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från 1926 samt Svensk järnvägsstatistik.
 


Till sidans början. To page top

  Return to mainpage narrow gauge
  Returtåg till smalspår huvudsida

© Rolf Sten
fnbj.html senast uppdaterad 2006-09-17