Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
ROJ, Ruda - Oskarshamns Järnväg
 RÄJ, Ruda - Älghultsby Järnväg
 ÖSmJ, Östra Smålands Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
Snabbfakta Ruda - Oskarshamns Järnväg (facts about ROJ) Snabbfakta Ruda - Oskarshamns Järnväg (facts about ROJ) (2004-01-20)
Snabbfakta Ruda - Älghultsby Järnväg (facts about RÄJ) Snabbfakta Ruda - Älghultsby Järnväg (facts about RÄJ) (2004-01-20)
Snabbfakta Östra Smålands Järnväg (facts about ÖSmJ) Snabbfakta Östra Smålands Järnväg (facts about ÖSmJ) (2004-01-20)
Karta ROJ, RÄJ, ÖSmJ  (Map) Karta ROJ, RÄJ, ÖSmJ  (Map) (2004-01-20)
Tidtabell ROJ, RÄJ 1930 Timetable ROJ, RÄJ 1930 Tidtabell ROJ, RÄJ 1930 Timetable ROJ, RÄJ 1930 
Banprofil ROJ, RÄJ, ÖSmJ  Line gradient Banprofil ROJ, RÄJ, ÖSmJ Line gradient

The yard at Ruda year 1925
Bangården i Ruda 1925. Stationshuset syns till höger i bild. Bortåt i bild är i riktning mot Kalmar respektive Älghultsby. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

Nästa sida Next page


Källor: Kalmar nations skriftserie 1978, Riksarkivet, Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer samt järnvägsdata.

 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

 

© Rolf Sten
osmj.html senast uppdaterad 2010-08-02