Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


BJ, Borås Järnväg
BHJ, Borås - Herrljunga Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, BHJ (Facts BHJ)

Snabbfakta, BHJ (Facts BHJ) (2004-03-14) 

Karta  BHJ ( map BHJ)

Karta  BHJ ( map BHJ) (2004-03-14)
Tidtabell från 1930 finns i artikeln om VBHJ, Varberg - Borås - Herrljunga Järnväg Tidtabell finns under VBHJ (Timetable, go to VBHJ) (2004-03-14)  
Beskrivning av BHJ linje (description of BHJ line) Beskrivning av BHJ linje (description of BHJ line) (2004-03-14) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2004-03-14)  

The royal train passing Borås Övre year 1913
Det kungliga tåget passerar Borås Övre 27 juli 1913. Tåget dras av två BHJ-lok. Till vänster i bild är i riktning mot Borås Nedre. Foto från BHJ minnesskrift 1863 - 1923 

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
bhj_inneh.html senast uppdaterad 2006-05-14