Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


WBJ, Varberg - Borås Järnväg
VBHJ, Varberg - Borås - Herrljunga Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, WBJ, VBHJ (Facts WBJ, VBHJ)

Snabbfakta, WBJ, VBHJ (Facts WBJ, VBHJ) (2004-03-14) 

Karta  WBJ ( map WBJ)

Karta  WBJ ( map WBJ) (2004-03-14)
Tidtabell WBJ från 1880 (Timetable WBJ) Tidtabell WBJ från 1880 (Timetable WBJ) (2004-03-14) 
Tidtabell WBHJ från 1930 (Timetable BHJ, WBJ Tidtabell VBHJ från 1930 (Timetable BHJ, WBJ) (2004-03-14)  
Beskrivning av WBJ linje (description of WBJ line) Beskrivning av WBJ linje (description of WBJ line) (2004-03-14) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2004-03-14)  

Varberg station year 1880
Varbergs station 1880. WBJ är den enda järnvägen. Till vänster i bild är i riktning mot Borås. Foto ur WBJ minnesskrift 1880 - 1930. 

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, WBJ minnesskrift 1880 - 1930, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999, Riccard Montén Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
wbj_inneh.html senast uppdaterad
2004-03-14