Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1902

Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
Statsbanan Boden - Karungi - Haparanda
. Den 41 kilometer långa Bandelen Niemisel - Morjärv öppnades för allmän trafik1 augusti.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

Borås - Alvesta Järnväg, BAJ
. Den 149 kilometer långa järnvägen Borås nedre - Alvesta samt bandelen Hillared - Hillared gamla, 2 kilometer, öppnades för allmän trafik 23 december.

Dala - Hälsinglands Järnväg, DHdJ. Den 3 kilometer långa bibanan Göringen - Dalfors öppnades för allmän trafik 1 november

Stockholm - Västerås Bergslagens Järnvägar, SWB. Den 24 kilometer långa bandelen Ludvika - Nyhammar öppnades för allmän trafik 16 november. Begränsad godstrafik hade då pågått sedan december 1901..

Stockholm - Nynäs Järnväg, SNJ. Den 1 kilometer långa bandelen Nynäshamn - Nynäshamns ångbåtsstation öppnades för allmän trafik 15 november.

Gärsnäs - S:t Olofs Järnväg, GStOJ. Den 14 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 15 juni. Sammanslogs med Ystad - Gärsnäs Järnväg, YGJ, 1 september 1905. De båda banornas nya namn blev därefter Ystad - Gärsnäs - S:t Olofs Järnväg, YGStOJ.

Östra Centralbanan, ÖCJ. Den 101 kilometer långa järnvägen Linköping - Vimmerby öppnades för allmän trafik 11 maj. Provisorisk godstrafik hade då pågått mellan Vimmerby - Gullringen sedan 16 juni 1900 och mellan Gullringen - Kisa sedan januari 1901.

Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ. Den 5 kilometer långa bandelen Långebro - Skepparslöv samt bandelen Öllsjö - Skepparslöv, 1 kilometer öppnades för allmän trafik 1 oktober.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- .

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)

Mönsterås Järnväg, MÅJ
, spårvidd 891 mm. Den 12 kilometer långa bandelen Mönsterås - Sandbäckshult öppnades för allmän trafik 17 oktober.

Slite - Roma Järnväg, SlRJ, spårvidd 891 mm. Den 33 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 25 maj. Begränsad godstrafik hade då pågått sedan hösten 1900.

Växjö -Klavreström - Åseda Järnväg, VKÅJ, spårvidd 891 mm. Den 16 kilometer långa sträckan Klavreström - Åseda (förlängning av Växjö - Klavreströms Järnväg) öppnades för allmän trafik 26 juni. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan 7 januari.
Järnvägen förlängdes efterhand och kom 1922 att kallas för Växjö - Åseda - Hultsfreds Järnväg, VÅHJ.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1902.html senast uppdaterad 25 juli 2003