Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Back to table of content narrow gauge
Åter till "smalspåriga järnvägar"?
Klicka i bilden ovan!

 
Stavsjö (Stafsjö) Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

To facts about
Snabbfakta Stavsjö Järnväg (facts about) (2001-08-27)

To map
Karta Stavsjö Järnväg (Map) (2001-08-27)

Timetable
Tidtabell Stavsjö Järnväg 1930 Timetable 1930 

Line gradient
Banprofil Stavsjö Järnväg Line gradient

Yard and station at Kolmården Stavsjö Järnväg
Ovanstående bild visar Kolmårdens station och bangård omkring år 1925. Träkonstruktionen till höger är början på kajen till Sandvikens Lastplats.
Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

 
  Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


 


© Rolf Sten
stavsjo_html senast uppdaterad 2018-03-04